Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Z Wieczernika do świata

W dniach od 15 lipca do 10 sierpnia Siostry Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki Rzymskie, CSAC) przeżywały XXVI Kapitułę Generalną pod hasłem: Z Wieczernika do świata: Przemienione przez Jezusa, „nowe wino”, odpowiadamy na wezwanie Kościoła, tworząc „nowe bukłaki”, wzrastając w braterskich relacjach i proroczym świadectwie.

IMG 20190824 WA0001

Jednym z ważniejszych wydarzeń Kapituły były wybory nowego Zarządu Generalnego, w skład którego weszły:

s. Ivete Garlet – przełożona generalna (Brazylia)

s. Venicia Meurer – Wikaria (Brazylia)

s. Stella Marotta (Włochy)

s. Ligi Thottakath (Indie)

s. Helena Marquez Pimenta (Brazylia)

 

W obradach Kapituły wzięły czynny udział również nasze Siostry. Siostra Izabela Świerad SAC – przełożona generalna, przedłożyła Siostrom historię naszych dwóch siostrzanych Zgromadzeń. Prezentacja archiwalnych fotografii przywołała wiele miłych wspomnień ze wspólnych spotkań na przestrzeni lat oraz pozwoliła spojrzeć na początek naszych wspólnot. Siostra przedstawiła także dotychczasową drogę procesu ku zjednoczeniu. Siostra Anna Małdrzykowska SAC – radna generalna, wystąpiła z prelekcją pt.: ZAK moja miłość, która wpisała się w dzień poświęcony na refleksję nad Zjednoczeniem.

cid 2C38B531 8CA6 4C9C 8A54 9103498C5898

cid 0F2A9AD5 7422 4AD6 81C4 EE4C57DC8FA8

Do wspólnoty kapitulnej dołączyła także na jeden dzień Siostra Maria Dörig SAC ze Szwajcarii. Było to dla Siostry piękne doświadczenie uważnego słuchania i siostrzanej jedności. Siostra Maria Landsberger SAC służyła jako tłumacz języka włoskiego i portugalskiego.

Wytężonej pracy towarzyszyła atmosfera entuzjazmu, pokoju i siostrzanej serdeczności. Siostrom Pallotynkom życzymy Bożego błogosławieństwa i radosnego korzystania z owoców Kapituły.

Categories