Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

XXIII Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji

7 października 2017, w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, rozpoczęła się w Warszawie XXIII Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji.

IMG 1950a

Tematem przewodnim Kapituły jest zdanie wyjęte z Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mk 16,15). Pallotynka – Misjonarka Ewangelii. Kapituła zgromadziła 21 delegatek.

IMG 1946a

Wśród nich jest przedstawicielka Zarządu Generalnego, S. Anna Małdrzykowska, Radna Generalna, która odczytała przesłanie S. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej. W słowie do członkiń Kapituły Przełożona Generalna zaprosiła Siostry do siostrzanego dialogu i zachowania jedności ducha, serc i celów oraz do odważnego patrzenia w przyszłość, w nowe jutro, aby obudzić świat i rozpalić miłość. Kapitułę otworzyła S. Mirosława Włodarczyk, Przełożona Prowincjalna, która również przewodniczy Kapitule.

 

IMG 1927a

IMG 1934a

Mszę św. i konferencję inaugurującą poprowadził JE Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Białostocki. W homilii, odwołując się do Evangelii Gaudium Papieża Franciszka, podkreślił znaczenie radości wynikającej z doświadczenia prawdy i piękna, co ostatecznie oznacza spotkanie żyjącego Chrystusa.

IMG 1958a

W konferencji zatytułowanej Charyzmat i misyjność pallotyńska. Postawa osób konsekrowanych wobec wyzwań misyjnych naszych czasów Ksiądz Arcybiskup wskazał na wyzwania nowej ewangelizacji, jakie stają przed uczniem – misjonarzem Chrystusa. Podkreślił konieczność żywej troski o przepowiadanie, zwrócił uwagę na dynamizm Słowa Bożego i na misyjny wymiar charyzmatu zakonnego. Kapituła potrwa do 15 października.

Categories