Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

XX Kapituła Generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynek)

Logo KG2016

Mamy przyjemność poinformować o zbliżającej się XX Kapitule Generalnej Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynek), która odbędzie się w Domu Generalnym w Rzymie w dniach od 22 czerwca do 14 lipca 2016 roku. Zainspirowane słowami Papieża Franciszka, wybrałyśmy temat: Przebudź się! Spotkaj Chrystusa i bądź świadkiem radości dla świata!

 

Uczestniczyć w niej będzie 30 Sióstr reprezentujących 18 krajów, w których szerzymy charyzmat naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego poprzez ożywianie wiary, umacnianie nadziei, rozpalanie miłości i jednoczenie wszystkich w Chrystusie. Chcemy zastanowić się nad tym, jak przekazywać nasz charyzmat w dzisiejszym świecie i jak podejmować nasze apostolskie wyzwania, aby uczynić to życie lepszym. Czujemy potrzebę odnowienia naszego zapału misyjnego i fascynacji Ewangelią, aby być kobietami zdolnymi przebudzić świat!

Ponieważ pragniemy dać nowe życie naszemu charyzmatowi, my Siostry Pallotynki Misjonarki prosimy dzisiaj o waszą modlitwę, aby Jezus Chrystus wylał na nas strumień żywej wody podczas tego ważnego wydarzenia. Módlmy się razem, jak w Wieczerniku, o otwarte umysły i serca, abyśmy słuchały głosu Ducha Świętego, tak aby nasze współsiostry stały się profetycznymi świadkami, którzy będą budzić świat.

Wdzięczne za modlitewne wsparcie,

S. Izabela Świerad i Członkinie Rady Generalnej

* * * *

Modlitwa przed XX Kapitułą Generalną

Boże Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu powołałeś nas, abyśmy naśladowały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.On przyszedł szerzyć ogień miłości na całej ziemi i pragnął, aby ten ogień zapłonął w każdym ludzkim sercu, by każdy mógł poznać Twoją nieskończoną miłość.

To pragnienie przepełniało Jego naukę i czyny, a najpełniej wyraziło się w Tajemnicy Krzyża.

Ono ożywiało również naszego Świętego Założyciela, który z niestrudzoną gorliwością naśladował Jezusa i chciał upodobnić się do Niego we wszystkim. My, duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, prosimy, byś przemienił nasze serca, ożywił je Twoim Duchem i napełnił tym samym pragnieniem.

Zjednocz nas w miłości i odnów naszą apostolską gorliwość, byśmy wiernie i twórczo realizowały pallotyński charyzmat. Daj nam światło Twojego Ducha do poznania Twojej woli wobec nas samych i wobec wyzwań współczesności oraz odwagę i siłę do jej wypełniania.

Otwórz nasze serca na potrzeby naszych braci i sióstr i spraw, byśmy Twoją mocą, z odnowionym zapałem, ofiarnie i radośnie udały się w drogę, by nieść Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o zmartwychwstaniu. Amen.

Categories