Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wybór Przełożonej Generalnej Sióstr Misjonarek Pallotynek

Election SrIzabela

“Posiejcie sobie sprawiedliwość,
a zbierzecie miłość;
karczujcie nowe ziemie!
Nadszedł czas, by szukać Pana,
aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć ”.

Oz 10, 12

Z wielką wdzięcznością wobec Boga Trójjedynego, z działaniem Ducha Świętego, za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego i Maryi Królowej Apostołów ogłaszamy wybór s. Izabeli Świerad na Przełożoną Generalną Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

SrIzabelaSwierad

W przemówieniu inauguracyjnym podczas XX Kapituły Generalnej s. Izabela mówiła do Zgromadzenia: “Nadszedł czas, abyśmy patrzyły naprzód, a nie wstecz, abyśmy odrzuciły to, co nas powstrzymuje, szukały tego, co daje radość, życie, szczęście i spełnienie misji Chrystusa. Musimy zjednoczyć nasze siły i zasoby, abyśmy mogły pracować wspólnie. W dzisiejszym świecie musimy nadać nowy kształt naszej mentalności, rozumieniu i relacji z Bogiem oraz innymi.

W życiu duchowym musimy bezwarunkowo oddać się Chrystusowi i powierzyć wszystko Jemu. To wyzwoli nas od narastającego indywidualizmu/egoizmu i poprowadzi do życia w większym radykalizmie jako prawdziwe apostołki i misjonarki w komunii z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Pragnę i modlę się, aby łaska tajemnicy spotkania z Jezusem oświecała nas, pocieszała i pomagała iść naprzód w naszej podróży, teraz i zawsze”.

Razem z s. Izabelą planujemy iść naprzód, aby przebudzać! Spotykać Chrystusa! Być świadkiem radości w świecie.

Prosimy św. Wincentego Pallotiego i Maryję Królową Apostołów o wstawiennictwo za nami, aby działanie Ducha Świętego za pośrednictwem naszej Przełożonej Generalnej, s. Izabeli Świerad, przyniosło owoc i na całym świecie szerzyło Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym.

6 lipca 2016

Categories