Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Współodpowiedzialność świeckich za istnienie i działanie Kościoła

b16

Papież do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej

Współodpowiedzialność wymaga zmiany mentalności, zwłaszcza odnośnie do roli świeckich w Kościele. Pisze o tym Papież w przesłaniu skierowanym do uczestników Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej, które odbywa się w Jassach w Rumunii. Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że potrzebny jest „mocny, dojrzały i zaangażowany laikat, zdolny wnosić właściwy sobie wkład w misję Kościoła, w poszanowaniu funkcji i zadań, jakie każdy pełni w życiu Kościoła, i zawsze w serdecznej jedności z biskupami”.

 

Oznacza to, że świeccy, aby służyć Kościołowi, winni kierować się „celem apostolskim w jego globalnym wymiarze”, dbając o „owocną równowagę między Kościołem powszechnym i Kościołem lokalnym”, w duchu „głębokiej jedności z Następcą Piotra” i w stylu, który Benedykt XVI określa jako „czynną współodpowiedzialność” ze swoimi pasterzami. Świeccy odgrywają rolę o fundamentalnym znaczeniu, zwłaszcza „w tej fazie historii” – pisze Papież – którą należy odczytywać w „świetle nauki społecznej Kościoła”, również dlatego, „aby w coraz większym stopniu stawać się laboratorium globalizacji solidarności i miłości, aby wzrastać z całym Kościołem, poczuwając się do współodpowiedzialności za to, by dać ludzkości nadzieję na przyszłość, mając odwagę wyrażać wymagające propozycje”. Papież, przypominając „długą i owocną historię” Akcji Katolickiej, zapisaną przez „odważnych świadków Chrystusa”, wzywa na koniec do odnowienia zobowiązania, by „iść drogą świętości, prowadząc intensywne życie modlitewne, wspomagając i szanując osobiste drogi wiary”.

______________
Za: Osservatore Romano, 24 sierpnia 2012
Foto: s. Miriam Studzińska SAC
Categories