Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wspólny projekt dla całego ZAK

Drodzy Bracia i Siostry w Zjednoczeniu,

Przesyłamy list od Generalnej Rady Koordynacyjnej dotyczący wspólnego projektu dla całego Zjednoczenia na bieżący rok, o czym Rada zdecydowała w maju. Chcielibyśmy, żeby każdy miał szansę wziąć udział w tej inicjatywie w jakiejkolwiek formie jest to możliwe. Podjęto decyzję, by do listu dołączyć prelekcje wygłoszone przez Monikę Urban oraz Roswithę i Aloisa Wittmann podczas Generalnego Kongresu w 2010 roku jako pomoc do przemyśleń i rozeznania.

Życzymy Wam wielu natchnień, błogosławieństw i mocy Ducha Świętego w wypełnianiu misji realizowania charyzmatu powierzonego nam przez Boga poprzez św. Wincentego dla budowania Królestwa Bożego w Kościele i świecie. Niech Maryja Królowa Apostołów i św. Wincenty towarzyszą nam swoją nieustanną modlitwą.

S. Josephine i o. Rory

List od Generalnej Rady Koordynacyjnej dotyczący wspólnego projektu dla całego Zjednoczenia [link]

2. From vision to mission: the Union and Family Alois und Roswitha Wittmann [link]

3. The mission to revive our faith and rekindle love – in marriage and family Monika Urban [link]

 

Categories