Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wspólna modlitwa z okazji 10. rocznicy ZAK

Pallotti10a

Grafika: s. Julitta Gołębiowska SAC

Módlmy się ze św. Wincentym Pallottim, dziękując za dziesięciolecie erygowania ZAK
jako międzynarodowego publicznego stowarzyszenia wiernych

 

Boże, Ojcze miłosierdzia, który kochasz swój Kościół i zawsze pragniesz, by był odnowiony, ubogacony charyzmatami oraz przygotowany do każdej pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej, aby uczcić tę rocznicę istnienia Zjednoczenia, obdarz nas na nowo darami Pięćdziesiątnicy.

Spraw, by Twój Kościół zawsze trzymał się mocno Słowa życia.

Spraw, by nasze serca – jak Serce Twojego Syna – były poruszone, napotykając wszystkich zagubionych i niespokojnych, ale jeszcze tęskniących za Tobą, Twym Światłem, Twym Pokojem i Twą Sprawiedliwością.

 

Spraw, byśmy modlili się z tą samą miłością, która wypłynęła z serca Twego umiłowanego Syna: „Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym”.

Spraw, byśmy głęboko odczuwali naszą odpowiedzialność za wielu braci i sióstr, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Obudź w naszych sercach nową pasję świętości i apostolstwa, aby Twoje Królestwo mogło rozprzestrzeniać się aż po krańce ziemi i znaleźć mieszkanie w każdym sercu.

Pomóż nam z odnowioną gorliwością apostolską podjąć wezwanie Kościoła do Nowej Ewangelizacji, tak aby każdy brat i siostra będący daleko od wiary, mógł odkryć nadzieję, radość i prawdziwy sens życia, które są tylko w Tobie.

Prosimy Cię przez wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów, abyś udzielił nam, członkom i współpracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, wierności charyzmatowi i misji, jakie nam powierzyłeś.

Prosimy Cię, uświęć nas wszystkich w prawdzie, utwierdź nas w jedności życia i wiary w Zjednoczeniu, przemień nas na obraz Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego Syna i Apostoła, posłanego na świat, aby doprowadzić wszystkich do pełni życia. Amen.

Categories