Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wizytacja w Prowincji USA (2019)

IMG 20190713 135304

Wspólnoty naszej Prowincji pw. Maryi Królowej Apostołów od tygodni przygotowywały się do wizytacji i odwiedzin s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej. Modlitwę do codziennego odmawiania przygotowała s. Francesca Lowis.

 

Wizytację w naszej wspólnocie, którą tworzą s. Mary Terence Wall, s. Elisabeth Heptner, s. Angela Madera i s. Joanne Obrochta, Siostra Generalna rozpoczęła 14 lipca. Powitałyśmy Siostrę uroczystą kolacją, ciesząc się, że mogłyśmy ponownie się spotkać. S. Izabeli towarzyszyła s. Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna. Kolejne dni były czasem wzajemnego dzielenia się. Siostra Generalna przekazała nam również aktualne wiadomości z życia Zgromadzenia. W harmonogramie wizytacji nie zabrakło spotkań wspólnotowych, rozmów indywidualnych, odwiedzin sióstr w infirmerii.

IMG 20190717 170912

IMG 20190723 154742

IMG 20190723 082401

IMG 0074

S. Izabela i s. Mary Grace odwiedziły także nasz dom w St. Louise, gdzie spotkały się z dyrektorem Centrum Odnowy Panią Marillyn Webb. Odbyły się także spotkania z dyrektorami szpitali, prezesami i dyrektorami generalnymi: Mountain Health Network – Panem Michaelem Mullins, St. Mary’s Medical Center – Panem Toddem Campbell oraz Huntington Hospital – Panem Kevinem Fowler. Spotkania potwierdziły utrzymanie misji Zgromadzenia w tych instytucjach, tj. ochrony życia i wartości chrześcijańskich. Wśród różnych spotkań nie zabrakło także spotkania z ks. Franko Donio SAC ze wspólnoty w Baltimore.

20190716 095923

IMG 20190720 105026

IMG 9969

22 lipca odbyło się spotkanie wspólnotowe podsumowujące wizytację. Siostra Generalna przekazała nam sugestie, duchowe inspiracje i pierwsze spostrzeżenia. Zaprezentowała także pokaz slajdów z naszych misji oraz przedstawiła aktualną sytuację procesu zjednoczenia z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi (CSAC).

IMG 20190725 191159

IMG 20190725 122746

Oficjalne zakończenie wizytacji odbyło 23 lipca w Laurel, podczas spotkania z Zarządem Prowincjalnym. Wizytacja zaszczepiła w nas nadzieję odradzającego się życia. Wszystkie odczułyśmy entuzjazm i konieczność głębszego zaangażowania na rzecz apostolstwa i życia wspólnego. Dziękujemy s. Izabeli za jej ubogacająca obecność między nami, światło i błogosławieństwo.

s. Joanne Obrochta SAC

Categories