Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wieczysta Profesja Siostry Binity Soreng w Rzymie

16 maja, rocznica święceń kapłańskich św. W. Pallottiego, był wyjątkowym dniem dla naszych wspólnot w Rzymie, ponieważ w kaplicy w Prokurze generalnej, s. Binita Soreng SAC złożyła śluby wieczyste. Z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, Siostra nie mogła wrócić do Indii, stąd uroczystość odbyła się w Rzymie, we wspólnocie, w której Siostra posługuje już od dwóch lat. Swoje „TAK” – „Oto jestem”, s. Binita wypowiedziała w duchowej łączności z Siostrami rodzimej Prowincji Matki Bożej Pięknej Miłości w Indiach oraz s. Izabelą Świerad SAC, przełożoną generalną, przebywająca w USA.

IMG 20200518 WA0010

 

Uroczystość poprzedziły radosne przygotowania i modlitwy wspólnot Zarządu Generalnego i Prokury oraz rekolekcje, które s. Binita przeżywała w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Rzymskich przy duchowym towarzyszeniu s. Ivete Garlet CSAC, przełożonej generalnej. Uroczystą Mszę św. sprawował JE Ks. Kardynał Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, w koncelebrze z księżmi salwatorianami, którzy posługują w naszych wspólnotach na co dzień. Myślą przewodnią uroczystości były słowa wyjęte z Ewangelii św. Jana „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15,16).

IMG 20200518 WA0011a

W homilii Ksiądz Kardynał powiedział, że s. Binita składa śluby wieczyste w bardzo trudnym momencie dla świata i dla Kościoła. Pytał: kogo bardziej kochasz? Kogo słuchasz: świata, czy Jezusa? Pan Bóg wybrał każdego z nas, abyśmy przynosili owoc, tj. abyśmy innym ukazywali prawdziwy obraz Boga. Kardynał zachęcał s. Binitę do uważnego słuchania Słowa Bożego, w którym zawsze znajdzie odpowiedź na każde pytanie.

IMG 20200518 WA0024 1

IMG 20200518 WA0007

S. Binita złożyła śluby w obecności s. Josephiny D’Souza, wikarii generalnej, oraz dwóch świadków: s. Magdaleny Pinto i s. Stelli Chinappy, które reprezentowały Prowincję w Indiach. Całą uroczystość była poruszającym doświadczeniem głębi i harmonii – darów Ducha Świętego. Liturgię ubogacił śpiew naszej międzynarodowej wspólnoty.

IMG 20200518 WA0025

Elementem kultury indyjskiej była pieśń uwielbienia wykonana przez s. Binitę w języku hindi. Ksiądz Kardynał obdarował s. Binitę bukietem słoneczników ze słowami: „Pamiętaj! Tak jak słoneczniki zawsze zwracają się ku słońcu, tak Ty kieruj swoją twarz ku Bogu”!

IMG 20200518 WA0017

Niech Pan będzie uwielbiony za dar powołania s. Binity i obdarzy ją siłą i wytrwałością w podążaniu misyjnym szlakiem pallotyńskiego charyzmatu.

IMG 20200518 WA0021

IMG 20200518 WA0013

Categories