Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Wheeling, WV

WHEELING, W.V.

Welty Home for the Aged: 1967-1988

wheeling map

Pani Clara Welty przekazała pieniądze ze swojego majątku diecezji Wheeling, z zastrzeżeniem, że nie mogą być użyte póki ona żyje. Biskup John Swint, ks. Edmond Yahn i ich adwokat, pan W.B. Tucker, wybiegli naprzód z planami dotyczącymi domu opieki. Pani Welty podarowała im dom, piękną rezydencję, przy 9th Street w Wheeling. Ze względu na duży ruch uliczny, oraz z innych powodów, nie korzystano z tej nieruchomości.

wheelingwv

Wheeling z lotu ptaka

W tym czasie most Fort Henry miał być budowany w okolicy i potrzebowano tej posesji. Za pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości, nabyto Reed Home w pobliżu National Road, na Washington Avenue, gdzie wygospodarowano dodatkowych dwanaście pokoi.
W dniu 2 października 1950 roku obiekt został otwarty. Pani Christine Herrick widniała jako pierwsza dyrektorka, a pani Eleanor Loecor, pierwsza rezydentka.
Później pojawiły się siostry karmelitanki, ale pozostały tylko przez kilka lat. W tym czasie odpowiedzialność za dom przejęła pani June Campbell, pozostając aż do przybycia w 1967 roku s. Assumpty Gorshe i Cypriany Schaller, sióstr pallotynek. W tym czasie stary dom, z dwunastoma pensjonariuszkami, nadal był w użyciu.

W 1968 roku został poświęcono nowy dom. Wzniesienie trzeciego piętra zakończono w 1970 roku. Dom mógł teraz pomieścić czterdzieści cztery mieszkanki. Obiekt ten został zbudowany z odsetek z Welty Estate. Diecezja nadal była właścicielem domu przy National Road, używając go dla seminarzystów przed ich przejściem do Wheeling College.

weltyhomewheeling

Dom Spokojnej Starości Welty w Wheeling, WV (foto: www.weltyhome.org)

Welty nie miało charakteru domu opieki. Było raczej miejscem zamieszkania starszych pań, które nie wymagały opieki pielęgniarskiej. Dom był kolorowy, wygodny i nowoczesny, oferując kobietom w podeszłych latach przyjazną przestrzeń do życia.
Siostry pallotynki opuściły Welty Home w 1988 roku z powodu spadku powołań zakonnych w tym czasie. Domu funkcjonuje nadal w tym samym miejscu i jest zawiadywany przez osoby świeckie.

ourladyfolebanonmaronitecatholicritewheeling

Kościół katolicki obrządku maronickiego (używają jęz. aramejskiego) pw. Matki Bożej z Libanu w Wheeling

0

Categories