Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

WARSZTATY O RODZINIE – RZYM

IMG 20180722 WA0011

W dniach 19-22 lipca 2018 r., przy Via Ferrari w Rzymie odbyły się warsztaty na temat apostolstwa rodziny. Spotkanie było adresowane do wszystkich członków ZAK i zostało zorganizowane przez Księży Pallotynów. Zgromadziło 36 uczestników z Ameryki, Azji, Europy i Afryki. Nasze Zgromadzenie reprezentowały s. Nancy Logue (Anglia), s. Catherine Nikuze (Francja) s. Beata Witerska (Polska) i s. Liberata Niyongira (Zarząd Generalny).

IMG 20180722 WA0013

 

Metoda pracy podczas sesji była zróżnicowana. Był czas na wzajemne podzielenie się aktualną sytuacją rodzin w różnych częściach świata. Wspólnym mianownikiem okazały się ogromne wyzwania, które dziś stoją przed rodziną. Był również czas na wysłuchanie prelekcji na podstawie dokumentów Amoris Laetitia i Familiaris Consortio, ks. Carlosa Simona Vasqueza na temat: Promocja duszpasterstwa rodziny i życia w Kościele oraz pani prof. Gabrielli Gambino, pracujących na co dzień w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Uczestniczy warsztatów byli zgodni co do ważkości podjętego tematu i konieczności naszego – jako członków Zjednoczenia – zaangażowania w apostolstwo rodziny, by z jednej strony rozwijać pallotyński charyzmat, a z drugiej strony umacniać rodziny w wierze i wartościach chrześcijańskich. To Chrystus jest fundamentem i centrum rodziny. Uczestnicy warsztatów wysoko ocenili możliwość uczestniczenia w spotkaniu oraz kontaktu z członkami rodziny pallotyńskiej z całego świata.

S. Liberata Niyongira SAC

Categories