Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

W Dniu Imienin Przełożonej Generalnej

bouquet of flowers1

Kochana Siostro Izabelo,

W Dniu Twoich Imienin życzymy Ci, Siostro, by Pan spełnił każde pragnienie Twojego serca, a nawet uczynił o wiele więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. To dla ludzi oddanych Bogu – tak jak Siostra – zapisana jest jedna z największych obietnic Biblii: Temu zaś, który według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen (Ef 3,20-21). Niech Bóg będzie uwielbiony w Siostry posłudze. Modlimy się o szczególne łaski na szczególne DZISIAJ.

0

Categories