Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

VI ZEBRANIE GENERALNE ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO – RZYM 2022

W dniach 13-20 marca 2022 r. w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Misjonarek w Rzymie odbyło się szóste zwyczajne Zgromadzenie Generalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pod hasłem Synodalność: wspólne wędrowanie jako Lud Boży.  W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników wraz Przełożonymi Generalnymi trzech głównych wspólnot Zjednoczenia. Niektórzy z członków uczestniczyli w spotkaniu on-line. Wszyscy ucieszyli się bardzo, że ostatecznie to wydarzenie mogło się odbyć.

IMG 20220317 WA0031

Inauguracyjną Eucharystię odprawił Asystent Kościelny ks. Jacob Nampudakam, SAC. Na wstępie Mszy św. Przewodnicząca Donatella Acerbi odczytała przesłanie, które kardynał Kevin Farrell skierował do Zgromadzenia. W przesłaniu tym zachęcił ZAK do wprowadzenia w życie trzech centralnych zasad synodu: spotkania, słuchania i rozeznawania.

IMG 20220317 WA0033

IMG 20220317 WA0034

Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy zebrali się w auli, a Przewodniczący otworzył obrady Zgromadzenia ZAK.  W następnych dniach kontynuowano sesje przedstawiając różne sprawozdania i sprawy. Powołano komisje do spraw Liturgii, zaleceń i przesłania końcowego.  Podczas jednej z sesji s. Nathalie Bequart, XMCJ, podsekretarz w Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów, została zaproszona do wygłoszenia referatu na temat synodalności. Zwróciła ona naszą uwagę na logo Synodu, na osoby, które są w nim reprezentowane, na kolory, które reprezentują różne języki i kultury. Droga synodalna jest proponowana przez Kościół, aby wszyscy ochrzczeni stali się jej uczestnikami. Papież Franciszek pragnie Kościoła otwartego, zaangażowanego, stawiającego czoła wyzwaniom naszej obecnej rzeczywistości, która jest częścią historii. Aby ten Synod mógł być naprawdę zrealizowany, trzeba wzrastać w jakości naszych relacji i współpracy. Kolejne dwa dni poświęcono na wybór 10 członków do nowej Generalnej Rady Koordynacyjnej.

IMG 20220319 WA0048

Członkowie Zebrania Generalnego ZAK uczestniczyli również i byli świadkami ważnego dla nas wydarzenia, jakim była Msza św. pogrzebowa i złożenie do grobu ciała Sr Marii Lucindis Stock SAC, która zmarła w Prokurze Generalnej Sióstr Misjonarek Pallotynek 11 marca.  16 marca, w środę, uczestnicy zebrania zgromadzili się w Centrum Duchowym ZAK, w kościele Santissima Salvatore in Onda, na Adoracji Najświętszego Sakramentu, nowennie do Świętego Józefa i celebracja Eucharystii.

Zgromadzenie zakończyło się Mszą św. dziękczynną za ustępujących i nowych członków Generalnej Rady Koordynacyjnej. Niech charyzmat naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, wzbudzi w nas duchowość komunii, aby dotrzeć do naszych braci i sióstr, którzy czekają na nas w świecie.

IMG nsmail 4

IMG nsmail 3

Categories