Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Ustanowienie Delegatury w Kamerunie

Kamerun Wszystkie siostry 1

Z dniem 20 października 2013 r. misja Polskiej Prowincji w Kamerunie uzyskała status delegatury. Tworzy ją 14 sióstr posługujących w czterech wspólnotach w różnych częściach Kamerunu: w Doumé, Nkol-Avolo, Bafoussam i w stolicy – Yaounde. Na uroczystość ustanowienia Delegatury przybyła S. Prowincjalna Bernadetta Turecka z wikarią, s. Małgorzatą Wyrodek. Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00 w kaplicy domu w Doumé przewodniczył Ks. bp Jan Ozga, a koncelebrował ks. Maurice Ateba SAC, dyrektor Centrum Jana XXIII w Yaounde.

 

Na początku s. Weronika Sakowska przedstawiła krótką historię obecności Sióstr Pallotynek w Kamerunie, która rozpoczęła się w 1892 r., a którą zakończyła I wojna światowa, zmuszając siostry misjonarki z Niemiec do powrotu do kraju w 1916 r. Ponad 100 lat później, w roku 1998, Pallotynki znowu znalazły się w Kamerunie, aby podjąć pracę w Doumé na zaproszenie Ks. bpa Jana Ozgi.

Kamerun Zarzad delegatury 1

Następnie s. Bernadetta odczytała dekret ustanawiający Delegaturę w Kamerunie, a s. Małgorzata przekazała siostrom obraz bł. Jana Pawła II, który został jej patronem. Animację liturgiczną prowadziły nasze nowicjuszki i kandydatki z pomocą pallotyńskich kleryków. Ks. Biskup w swoim słowie nie krył wzruszenia, że nasze Zgromadzenie jako jedyne w jego diecezji ustanowiło w Doume swą strukturę. Przed końcowym błogosławień-stwem s. Marietta Garbul odczytała list Siostry Generalnej Izabeli Świerad z gratulacjami i życzeniami dla Sióstr nowej Delegatury.

Z kolei s. Bernadetta ogłosiła skład Zarządu Delegatury, w którym znalazły się: s. Grażyna Wojnowska – przełożona, s. Anna Kot – wikaria, s. Marietta Garbul, s. Fabiana Leitgeber i s. Weronika Sakowska – radne. Ks. Biskup pogratulował Siostrom tworzącym Zarząd, życzył im obfitości darów Ducha Świętego i udzielił każdej z nich specjalnego błogosławieństwa. Przekazał także nowej Delegaturze swój dar – duży obraz Jezusa Miłosiernego.

Po Mszy świętej jej uczestnicy: Ks. Biskup, kapłani, klerycy, Siostry za Zgromadzenia Katechistek i wszystkie Siostry Pallotynki przeszli do sali przy refektarzu, gdzie S. Delegatka Grażyna Wojnowska podziękowała im za obecność i modlitwę. Była także okazja, aby złożyć gratulacje Siostrom z Zarządu Delegatury. Po zrobieniu okolicznościowego zdjęcia, w refektarzu czekał już na wszystkich przygotowany przez Siostry smaczny obiad. Po nim nowicjuszki i kandydatki przedstawiły scenkę opowiadającą historię powołania młodej Kamerunki, w której niemal wszystkie cztery ujawniły swe talenty aktorskie. Widownia bawiła się znakomicie.

Kamerun Postulantki 1

21 października podczas Jutrzni s. Bernadetta przyjęła do postulatu dwie kandydatki: Danielle Fokam Noumsi i Nadege Byabi a Yombi, które wcześniej odbyły okres kandydatury. Następnie ks. Christian SAC sprawował w kaplicy Mszę św., w czasie której modliłyśmy się w ich intencji. Po niej postulantki wraz z nowicjuszkami zostały zaproszone na śniadanie do refektarza sióstr. Miejscem ich formacji będzie Doumé, a wychowawczynią – s. Weronika Sakowska.

Kolejnego dnia młodziutka Delegatura obchodziła już swoje święto patronalne w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Dzień ten był także okazją do pierwszego Zebrania wszystkich Sióstr Delegatury. 23 października spotkał się natomiast Zarząd Delegatury, aby podjąć pierwsze decyzje dotyczące składu wspólnot i innych istotnych spraw.

Kamerun obrazJPII 1

Jak wygląda apostolstwo sióstr w Kamerunie? W Doumé istnieją obecnie dwie wspólnoty: na biskupstwie oraz w stojącym nieopodal domu Zgromadzenia, wybudowanym dzięki wielkiej życzliwości ks. Biskupa, pomocy organizacji i indywidualnych darczyńców. Od 14 września stał się on domem nowicjatu i odbywają w nim formację dwie siostry Kamerunki: Stephanie i Ghislaine. Ich mistrzynią jest s. Anna Kot. W Doumé, poza pracą w sekretariacie i domu biskupim oraz dyspanserze, siostry zarządzają dwiema szkołami i przedszkolem, prowadzą adopcję serca i uczą w College Księży Pallotynów. Dom jest również oficjalną siedzibą Delegatury. W Nkol-Avolo siostry prowadzą głównie szeroką akcję adopcji serca dla uczniów tamtejszych szkół, szkołę szycia dla kobiet i mają pod opieką ośrodek zdrowia oraz przedszkole. W Bafoussam kierują College Sacre-Coeur, gdzie po wybudowaniu nowego budynku szkolnego uczy się 318 młodych ludzi. Posługują również w więzieniu i w parafii. W Yaounde siostry pracują na recepcji oraz w intendenturze Centrum Duchowości Jana XXIII prowadzonym przez Księży Pallotynów.

Categories