Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Tymczasem w Tanzanii…

IMG 1117

  • W dn. 25.11-4.12 Siostry Nowicjuszki II roku przeżywały rekolekcje bezpośrednio poprzedzające uroczystość I profesji. Siostrom towarzyszył ks. Emmanuel Msuli SAC i s. Małgorzata Lech SAC.

IMG 0953 001

  • W dn. 26-27 listopada s. Anna Małdrzykowska, radna generalna poprowadziła zajęcia dla postulantek i sióstr nowicjuszek na temat Powołanie a wspólnota; Powołanie a pallotyński charyzmat; Powołanie a pragnienia. Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe. Różnorodność metod aktywnie zaangażowała Siostry w wykłady i pozwoliła wydobyć bogactwo talentów i różnorodność kultur.

IMG 0965

  • 7 grudnia podczas I Nieszporów ku Niepokalanego Poczęcia NMP grupa dziesięciu postulantek z Rwandy, DR Konga i Tanzanii rozpoczęła uroczyście Nowicjat. Przyjęcia do wspólnoty dokonała s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna w obecności wyższych przełożonych: s. Basilisy Jacob (Tanzania) i s. Bellancilii Mukandahiro (Rwanda). Na znak przynależności postulantki otrzymały imię Siostra oraz krzyż i Pismo św. jako znaki naśladowania Chrystusa bardziej z bliska. Obecnie wspólnota Międzynarodowego Nowicjatu liczy 20 Sióstr z Tanzanii, Rwandy, DR Konga i Kamerunu.

IMG 1122

IMG 20191216 151906

  • W przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP miało miejsce uroczyste poświęcenie figury św. Wincentego Pallottiego, która stanęła na specjalnie przygotowanym miejscu naprzeciw głównego wejścia do domu. Figura została przywieziona przez s. Dolores Deko i jest darem dobrodziejów z Polski dla Tanzanii. Wspólnota Nowicjatu została także obdarowana kompletem bielizny kielichowej oraz kielichem do sprawowania Mszy św. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania!

IMG 20191215 070306

  • 9 grudnia odbyło się spotkanie Podkomisji ds. Zjednoczenia pallotyńskich siostrzanych Zgromadzeń (SAC i CSAC), w którym wzięły udział: s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, s. Bellancila Mukandahiro, przewodnicząca podkomisji i Przełożona Regionalna w Rwandzie, s. Weronika Sakowska, Przełożona Delegatury w Kamerunie, s. Elisabeth Hartnick z Afryki Południowej oraz siostry ze wspólnot z Tanzanii, Rwandy i Ugandy. Spotkanie było bardzo owocne. Siostry przedstawiły konkretne sugestie na najbliższe miesiące i przyszłość: wspólne spotkania, seminaria, rekolekcje, uroczystości, zapraszając również do współpracy Siostry CSAC z Mozambiku.
  • IMG 20191216 080901
  • W dniach 10–16 grudnia w Prowincji Angielsko/Tanzanijskiej pw. Królowej Pokoju, odbyła się 51. Kapituła Prowincjalna. Temat Kapituły, który towarzyszył członkiniom podczas obrad pochodzi z listu do Rzymian: „Co nas oddzieli od miłości Chrystusa? … ale we wszystkich tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki Temu, który nas umiłował” (Rz 8, 36-39). W Kapitule uczestniczyła s. Izabela Świerad, przełożona generalna i s. Anna Małdrzykowska, radna generalna, a także s. Mary Mc Nulty i s. Nancy Logue z Anglii. Owocem Kapituły były wybory nowej Rady Prowincjalnej, które odbyły się 15 grudnia: Oto skład nowego Zarządu:

IMG 20191216 080357

S. Basilisa Jacob – Przełożona Prowincjalna

S. Martha Ayaqhoda – Wikaria

S. Fabiola Joseph – Radna i Ekonomka Prowincjalna

S. Gernoveva Salanga – Radna Prowincjalna

S. Adela Mnyambii – Radna Prowincjalna

Wstawiennictwu Maryi Królowej Pokoju i św. Wincentemu Pallottiemu polecajmy nowo wybrany Zarząd, wszystkie Siostry i sprawy Prowincji.

IMG 20191216 080633 1

Categories