Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Trzecie Zwyczajne Zebranie Krajowe Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Indie 2019

Trzecie Zwyczajne Zebranie Krajowe Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Indie 2019 odbyło się w Centrum Odnowy Shanti Niwas w Bilaspur w dniach 8-10 listopada 2019 r. Temat brzmiał: Celebracja, Życie i Dzielenie się Słowem Bożym.

IMG 20191108 WA0006

Wśród uczestników (72) byli: Przewodnicząca GRK ZAK p. Donatella Acerbi, Wikaria generalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego s. Josephina D’Souza i Radna generalna s. Liberata Niyongira, członkowie z urzędu KRK w Indiach, Siostry Apostolstwa Katolickiego, Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, Khristsevikas, Siostry Wieczernika Najświętszego Serca, Księża Pallotyni z różnych Prowincji i przedstawiciele ZAK w Indiach.

 

IMG 20191115 WA0002

IMG 20191108 WA0020

Na program Zebrania składały się : powitanie i słowo wstępne ks. Varghese Pullan, przewodniczącego, KRK oraz wystapienie p. Donatelli Acerbi. Ks. Generał Jacob Nampudakam, Asystent Kościelny także przesłał swe orędzie. Prezentacje i sprawozdania przedstawili następnie sekretarz KRK w Indiach i Krajowy Koordynator ds. Formacji s. Beena Elizabeth CSAC; skarbnik złożył sprawozdanie finansowe i zaprezentował temat: “Posługa młodzieży w ramach zjednoczeniowego projektu celebracji, życia i dzielenia się Słowem Bożym”. Drugą prezentację na temat posługi wobec rodziny w ramach projektu ZAK przedstawił Pius Montero.

IMG 20191108 113450

Trzecie Zebranie Krajowe chciało odpowiedzieć na zaproszenie Kościoła, naszej Matki, która nieustannie wzywa swe dzieci do kontemplowania, celebrowania, życia i dzielenia się Słowem Bożym z ludźmi, których spotykamy.

IMG 20191110 WA0001

Odbyły się także wybory siedmiu członków KRK w Indiach. Z naszego Zgromadzenia Sióstr Pallotynek Misjonarek wybrana została do Rady s. Lillian Kaniampuram. Celebracje Mszy św., wspólna modlitwa, braterska wspólnota i wieczorne rekreacje były częścią Zebrania. Przyjęto także zalecenia końcowe mające służyć skutecznemu wprowadzaniu naszego charyzmatu w dzisiejszym świecie.

IMG 20191113 WA0054

Trzecie Krajowe Zebranie ZAK zakończyło się w atmosferze radości i zadowolenia. Dziękujemy Bogu, który prowadzi Zjednoczenie, błogosławi mu i pomaga mu wzrastać aż do dziś. Zdajemy się na Jego Opatrzność w pracy misyjnej, którą będziemy dalej podejmować w Jego winnicy. Niech Maryja, Królowa Apostołów, nasza Patronka strzeże nas, a nasz św. Założyciel Wincenty Pallotti prowadzi Zjednoczenie, aby ratowało dusze na nieskończoną chwałę Bożą.

S. Sinha Pereira SAC

Categories