Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Święto Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

IMG 20211104 WA0000

30 października w jedności z całą rodzina pallotyńską, członkowie Zjednoczenia w Rzymie, w kościele San Salvatore in Onda świętowali XVIII rocznicę zatwierdzenia Statutu ZAK przez Stolicę Apostolską. Głownym celebransem uroczystej mszy św. był ks. Jacob Nampudakam SAC, przełożony generalny i asystent kościelny Zjednoczenia. W homilii podjął temat: „Synodalność w wizji św. W. Pallottiego”. Ksiądz generał powiedział m.in., że synodalność oznacza wspólną drogę. Jest ona możliwa jedynie wtedy, kiedy wspólnie się modlimy, słuchamy i prowadzimy dialog. Przede wszystkim Bóg musi być centrum naszego życia. Ten, kto to potrafi jest również zdolny do przyczyniania się wzrostu Kościoła i gorliwego podążania misyjnym szlakiem.

IMG 20211104 WA0039

Pani Donatella Acerbi słowa podziękowania skierowała do wszystkich, a szczególnie do członków Sekretariatu Generalnego ZAK, za uczestnictwo i przygotowanie pięknej liturgii. Wyraziła radość, że wspólne świętowanie stało się wyrazem jedności z Kościołem powszechnym, który podąża w kierunku Synodu 2023. Podążając drogą Synodu jesteśmy zaproszeni do wiernego wypełniania misji Kościoła.

IMG 20211104 WA0035

W ramach akcji charytatywnej została złożona ofiara, która trafi do wspólnoty chorych na HIV „Assisi” animowanej przez nasze Siostry w Tanzanii.

Niech Bóg błogosławi wszystkim członkom Zjednoczenia rozsianym po całym świecie i budzi nowe powołania dla nieskończonej chwały Bożej.

pm/cg

Categories