Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Św. Wincenty Pallotti proponuje

pallotti imit

Metoda zaproponowana przez Pallottiego zawarta w dziełku „Codzienna pamięć na obecność Bożą” (OOCC III, str.36-37):

Przed rozpoczęciem pracy podejmowanej w różnych okolicznościach dnia:

– rozważać w każdym przypadku, jakie byłyby myśli najświętszego umysłu Jezusa;

– rozważać, jakie byłyby uczucia Jego Boskiego serca;

 

W sytuacji, kiedy należałoby mówić:

– rozważać, jakich słów pokory, uległości, miłości, cierpliwości i roztropności używałby Jezus;

– rozważać jak bardzo wyważone byłyby Jego słowa: nie byłoby ich zbyt dużo, ani też zbyt mało;

W używaniu rzeczy stworzonych, które potrzebne są do życia:

– rozważać, z jakim umiarem używałby ich Jezus Chrystus;

– wyobrażać sobie, że widzimy Jezusa i z tym wyobrażeniem w duchu ożywiać wiarę i pamiętać, że Bóg-człowiek stał się naszym przykładem i wzorem;

– sam Jezus Chrystus jest regułą całego życia wewnętrznego i zewnętrznego każdego chrześcijanina;

– zaproszenie do zawierzenia się Jego łasce, przez którą On pragnie się nam wielce udzielać po to, abyśmy potrafili Go naśladować.

__________________

Collage: s. Miriam Studzinska SAC

Categories