Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Zarządów Generalnych

19 stycznia 2020 r., w naszym domu generalnym odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dwóch Zarządów Generalnych naszych siostrzanych Zgromadzeń. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, która wpisała się w triduum przed Uroczystością św. Wincentego Pallottiego.

IMG 20200119 100211

 

W tym duchu – w duchu Wieczernika – potkanie było okazją do bliższego poznania się, wymiany doświadczeń, oczekiwań i radości związanych z procesem zjednoczenia. Przygotowano także kalendarz wspólnych wydarzeń na najbliższy rok. Spotkanie było doświadczeniem prawdziwej komunii serc, wspólnych pragnień, nadziei i siostrzanej miłości.

IMG 20200119 110153

Naszą drogę do zjednoczenia wyznaczają nie tylko oficjalne spotkania, ale także wzajemne odwiedziny, celebracje, codzienne, drobne, ale znaczące gesty. Przede wszystkim jednak pozostajemy zjednoczone we wspólnej modlitwie: Boże Ojcze, Miłości Nieskończona, My Siostry Pallotynki stajemy dzisiaj przed Tobą, by słuchać pragnień Twojego Najświętszego Serca. W świecie, który wciąż doświadcza rozdarcia, konfliktów i braku pokoju, chcemy stawać się zaczynem jedności i prorokami komunii. W zjednoczeniu z Tobą i pomiędzy sobą chcemy rozeznawać sposób, w jaki zamierzasz prowadzić nasze wspólnoty.

Categories