Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie – USA

IMG 20190725 191147

20 lutego 2021 roku, w sobotnie popołudnie czasu europejskiego, odbyło się za pomocą programu Zoom, spotkanie Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Krolowej Apostołów w USA. Siostra Mary Grace Barile, przełożona prowincjalna, przedstawiła bieżącą sytuację Prowincji, prezentując każdą wspólnotę i podejmowane apostolstwo.

IMG 1562

 

Siostry podejmują wiele zadań, kontynuując długoletnią posługę na polu duszpasterskim, edukacyjnym i pastoralnym. Siostry odpowiadają także, szczególnie teraz w czasie pandemii, na potrzeby i wyzwania parafii oraz potrzebujących, wspomagając chorych i ubogich pomocą materialną, wsparciem duchowym i posługą eucharystyczną. Ogromną radością Prowincji jest bardzo dobra współpraca ze świeckimi, którzy dbają o zachowanie pallotyńskiego charyzmatu i misji Zgromadzenia w prowadzonych wcześniej przez Siostry instytucjach: szpitalach, szkole i centrum rekolekcyjnym.

IMG 20190717 112757

Od kilku lat Prowincja cieszy się międzynarodową wspólnotą w Laurel, którą tworzą Siostry pochodzące z USA, Polski oraz Indii. Siostry wspomagają także inne nasze wspólnoty w Zgromadzeniu.

IMG 20190721 075602

IMG 20190716 173553

Zaangażowanie Sióstr na tak różnych polach robi rzeczywiście wrażenie! Prowincja, pomimo że zmaga się z wieloma wyzwaniami, stoi pod znakiem nadziei i odważnego spojrzenia w przyszłość.

Categories