Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Pallotyńskich Przełożonych Generalnych Wspólnot Centralnych Zjednoczenia

3generalsmeet 2013a

W Święto Młodzianków miało miejsce spotkanie trojga Pallotyńskich Przełożonych Generalnych Wspólnot Centralnych Zjednoczenia: Ks. Jacoba Nampudakama, Rektora Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, S. Ivete Garlet, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego, oraz S. Izabeli Świerad, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie odbyło się w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek i było poświęcone sprawom poszczególnych Zgromadzeń w świetle rozwoju Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W atmosferze braterskiej komunii i troski o wspólne dobro przełożeni generalni dzielili się ważnymi informacjami z zakresu ich pracy oraz zastanawiali się nad tematami, które mogą być w przyszłości podjęte w imię wspólnej i dobrej współpracy.

 

3generlasmeet 2013d

Dyskusja i refleksja dotyczyła następujących tematów: duchowej odnowy wszystkich członków, wkładu wspólnot centralnych w większy rozwój Zjednoczenia i jego animację, współpracy trzech wspólnot w dziedzinie formacji, misji i charyzmatu oraz organizacji rocznego kursu pallotyńskiej duchowości w Rzymie. Spotkanie dostarczyło wszystkim nowej energii w podejmowaniu wielu wspólnych inicjatyw na przyszłość.

Categories