Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie opłatkowe Zarządów Generalnych w Rzymie

18 grudnia 2010 r. w Domu Generalnym Sióstr Nazaretanek w Rzymie, odbyło siȩ spotkanie opłatkowe polskich przedstawicieli Zarządόw Generalnych Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Siostra Przełożona Generalna Sióstr Nazaretanek, Matka Jana Zawieja wraz ze swoimi siostrami przyjȩła wszystkich bardzo gościnnie. Zgromadzeni spotkali siȩ na wspòlnej modlitwie, Eucharystii, na obradach i przy stole, dzieląc siȩ opłatkiem, dobrym słowem i życzeniami. Podczas obrad dokonano wyboru nowej „Konsulty”, koordynującej funkcjonowanie grupy, do której ponownie została wybrana Siostra Generalna Izabela Świerad SAC. Natomiast przewodniczącym pozostał ks. Konrad Keler SVD. Podczas spotkania nie zabrakło rόwnież śpiewu polskich kolȩd, które zawsze jednoczą zebranych w myśli o najbliższych, o Ojczyźnie, a nade wszystko przypominają odwieczną prawdȩ, że Boże Dziecię pragnie zamieszkać w sercu każdego człowieka.

0

Categories