Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Komisji finansowej

finance commission meeting 1

1 i 2 listopada 2022 r. członkowie Międzynarodowej Komisji Finansowej spotkali się online na platformie Zoom. Wraz z przewodniczącą Komisji, Ekonomką Generalną s. Adelheid Scheloske, w spotkaniu uczestniczyły nasze Siostry oraz eksperci finansowi z różnych krajów, którzy z nami współpracują. Członkami Komisji są: s. Stella Holisz SAC z USA, s. Angeline Kambugu SAC z Rwandy, p. Jennifer Trotter z Anglii, p. Christian Frücht z Niemiec i p. Todd Campbell z USA.

Komisja dokonała przeglądu sytuacji finansowej całego Zgromadzenia i Generalatu w Rzymie. Wspólne dzielenie się dało dobre owoce a dla Zarządu Generalnego będzie cenną pomocą w funkcjonowaniu dla dobra całego Zgromadzenia.

Zdjęcia: S. Adelheid Scheloske SAC

Categories