Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Komisji finansowej w Rzymie

fin comm2

Komisja finansowa, która spotyka się co 2 lata w Rzymie, zebrała się w dniach 12 – 17 stycznia 2014 r.

Członkiniami Komisji finansowej są:

Sr. Stella Holisz, Odpowiedzialna, Ekonomka Generalna / Rzym

Sr. Mary Grace Barile / U S A

Sr. Magdalene Klein / Niemcy

Sr. Marta Litawa / Rwanda/ Congo

Sr. Mary Eugine Nirmala / Indie

Członkinie komisji dyskutowały nad finansową sytuacją w poszczególnych krajach na podstawie rocznych sprawozdań. Podsumowanie dyskusji, sprawozdania z rocznych kontrybucji na rzecz Generalatu oraz inne sugestie zostały przekazane Zarządowi Generalnemu.

0

Categories