Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej w 2012r.

img 0043a

W roku Jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego dostrzegamy realną potrzebę wzrastania w naszej pallotyńskiej duchowości poprzez pogłębienie drogi życia św. W. Pallottiego. Trzeba nam uczyć się wciąż na nowo rozbudzać wiarę i rozpalać miłość, aby nieść charyzmat naszego Założyciela poprzez nową ewangelizację. Była to myśl wiodąca i kierunek podjętej pracy przez Generalną Radę Koordynacyjną w roku 2012. Spotkanie odbyło się w Rzymie, w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Misjonarek, w dniach od 23 do 28 maja.

 

Agenda była bardzo wypełniona; pracowaliśmy intensywnie przez cały tydzień. Tak jak podczas każdego rocznego spotkania, sekretarze, przewodniczący komitetów przedstawiali sprawozdania, po czym podejmowano dyskusje na wyznaczone tematy przez GRK oraz NRK. Ważnym punktem zebrania były wybory przewodniczącego ZAK-u oraz jego zastępcy. Zostały także przeanalizowane metody pracy rokujące rozwój w przyszłości i rozprzestrzeniania się Zjednoczenia na wszystkie kraje świata.

img 0032a

Podczas tego spotkania doświadczyliśmy prawdziwie wieczernikowego Zesłania Ducha Świętego. Wspólnie modliliśmy się, zanosząc prośby o prowadzenie Ducha Świętego. Prawdziwie czuliśmy się zjednoczeni z Maryją Królową Apostołów trwając na modlitwie razem z całą rodziną pallotyńską reprezentującą różne strony świata. W święto Królowej Apostołów uroczysta Msza św. była ubogacona śpiewem i modlitwami w różnych możliwych językach.

Mieliśmy również przywilej uczestniczenia w uroczystej Eucharystii w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. Królowej Apostołów. Przedłużeniem naszej modlitwy było czuwanie przygotowane i prowadzone przez członków Quinta Dimensione. Siedem osób reprezentujących różne kraje poproszono o zapalenie siedmiu świec symbolizujących siedem darów Ducha Świętego. Świece te zostały zabrane do poszczególnych krajów z nadzieją rozpalania różnych darów w poszczególnych Lokalnych Radach Koordynacyjnych i grupach formacyjnych. Na zakończenie spotkaliśmy się na przyjaznej agapie z członkami Zjednoczenia.

img 0038a

Międzynarodowi przedstawiciele Pallotyńskiej Rodziny serdecznie dziękują za wspaniałą gościnność Sióstr Pallotynek Misjonarek. Nowy Zarząd ZAK składa podziękowania siostrom z Domu Generalnego i Prokury za atmosferę prawdziwie rodzinną, za smaczne posiłki i wygodne pokoje. Szczególne podziękowania składamy naszym sekretarzom i tłumaczom, bez których mielibyśmy prawdziwą wieżę Babel. Ich umiejętności, cierpliwość i wielkoduszność w pracy razem z nami zasługuje na najwyższe uznanie.

Patricia Wisolith

Członkini GRK ZAK z Australii

Categories