Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SPOTKANIE FORMATORÓW PALLOTYŃSKICH Rzym 11-17 września 2019 r

IMG 20190923 WA0018

W środę 11 września w Domu Braci Szkolnych w Rzymie rozpoczęło się spotkanie Formatorów Pallotyńskich. Organizatorem spotkania był Zarząd Generalny Księży Pallotynów wraz z Zarządami Generalnymi Sióstr Pallotynek Misjonarek i Sióstr Pallotynek Rzymskich. W spotkaniu wzięło udział 58 osób z 12 krajów świata. Sześć osób z tego grona stanowiło komitet organizacyjny, który wspaniale czuwał nad całością spotkania. Głównym celem tego spotkania była formacja formatorów i pogłębienie tematu towarzyszenia w procesie formacji zgodnie z charyzmatem św. Wincentego Pallottiego. Słowo towarzyszenie powracało wielokrotnie zarówno w czasie wykładów, jak i podczas pracy w grupach i w czasie homilii podczas Mszy świętej.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać kilku bardzo ciekawych wykładów. S. Alessandra Smerilii podzieliła się swoim doświadczeniem udziału w synodzie poświęconym sprawom młodych ludzi i zwróciła uwagę na szczególnie istotne sprawy podjęte w Adhortacji posynodalnej. Pani Patrizia Morgante z UISG uświadomiła nam, że świat cyfrowy nie tyle jest obok nas, ale że każdy z nas czy tego chce, czy nie chce żyje w świecie cyfrowym. Uczyła nas ten świat lepiej zrozumieć i poszukiwać takich sposobów formacji, które będą odpowiednie dla ludzi młodych, żyjących w rzeczywistości cyfrowej. Ks. Romuald Uzabumwana ukazał nam w bardzo ciekawym wykładzie aspekt psychologiczny towarzyszenia, a ks. Carmelo Raspa pokazał, jak Biblia ukazuje prawdę o tym, że człowiek jest osobą żyjącą w relacji do innej osoby. Człowiek potrzebuje drugiego człowieka dlatego, że tak został stworzony przez Boga. Ks. Artur Stępień w czasie swego wystąpienia wskazał, jakie są istotne cechy towarzyszenia duchowego. Jaki powinien być formator i jakie są trudności w posłudze formacyjnej. Serię wykładów zakończyło wystąpienie ks. Stanisława Stawickiego, który mówił o aktualności charyzmatu św. Wincentego Pallttiego. Spotkania w grupach językowych i relacje na forum po spotkaniach w grupach jasno pokazywały, że łączy nas jeden duch, że nasze myślenie jest myśleniem pallotyńskim, w którym zależy nam na współpracy, na szeroko pojętym apostolacie i głębokim życiu duchowym. I choć widać było, że problemy w różnych krajach i na różnych kontynentach są inne, nie przeszkodziło nam to dzielić się doświadczeniem i wzajemnie uczyć się posługi formacyjnej i życia duchem św. Wincentego Pallottiego.

IMG 20190923 WA0019

W ostatnim dniu spotkania mieliśmy radość wysłuchać wystąpień Przełożonych Generalnych. W imieniu s. Ivete Garlet, Przełożonej Generalnej Sióstr Pallotynek Rzymskich, głos zabrała s. Venicia Meurer, przypominając nam, że głównym formatorem jest Duch Święty, a formator ma w pokorze wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. S. Izabela Świerad, Przełożona Generalna Sióstr Pallotynek Misjonarek, nawiązując do niedzielnej beatyfikacji ks. Ryszarda Henkes SAC przypomniała że: „Formator powinien być człowiekiem Boga, stającym zawsze za Prawdą, wiernym i autentycznym”. ks. Jakob Nampudakam, Przełożony Generalny Księży Pallotynów, wymieniając wiele cech, którymi powinien odznaczać się formator, zwrócił uwagę także na fakt, że ktoś, kto chce formować innych, sam powinien być formowany przez korzystanie z kierownictwa duchowego.

Oczywiście w całości spotkania nie zabrakło miejsca na spotkanie ze św. Wincentym Pallottim. W niedzielę 15 września przeżywaliśmy uroczystą Mszę św. w kościele San Salvatore in Onda, przy grobie św. Wincentego Pallottiego. Po Mszy św. mieliśmy okazję być w pokoju, w którym mieszkał św. Wincenty Pallotti oraz przejść szlakiem rzymskich ulic, które przemierzał nasz Założyciel. Była też okazja odwiedzić dom Pia Casa, gdzie mieścił się kiedyś pierwszy sierociniec, który założył św. Wincenty Pallotti.

Pięknym doświadczeniem był też wieczór rekreacyjny różnych kultur i narodów. Okazało się że umiemy śpiewać w różnych językach i bawić się razem, choć często dogadywaliśmy się na migi. Ale wspólny duch jednoczył, więc żegnaliśmy się jak dobrzy przyjaciele z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Wyjechaliśmy ubogaceni doświadczeniem dni spotkania, z nowymi pomysłami i nadzieją, że nasza posługa formacyjna będzie bardziej owocna. O to też modliliśmy się każdego dnia w czasie Liturgii Godzin, Mszy św. i wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

IMG 20190923 WA0020

W środę 18 września razem z Siostrami Pallotynkami Rzymskimi, które brały udział w spotkaniu formatorów, odwiedziłyśmy Siostry Pallotynki Rzymskie w ich pięknym domu Porta Maggiore. Spotkanie z Siostrami z Zarządu Generalnego, opowieść s. Lilii Capretti oraz prezentacja poświęcona historii naszych Zgromadzeń, przygotowana przez Siostrę Generalną, były ważnym wydarzeniem na drodze duchowej jedności obu Zgromadzeń.

Następnego dnia spotkałyśmy się w Domu Generalnym z naszym Zarządem Generalnym, aby wymienić się doświadczeniami w posłudze formacyjnej oraz szukać nowych dróg formacji dla naszego Zgromadzenia. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem Siostry Generalnej, abyśmy w wierze, miłości i w duchu naszego charyzmatu mogły pełnić posługę pracy formacyjnej.

S.M. Urszula Kłusek SAC

Categories