Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Spotkania Zak w Rzymie

Generalna Rada Koordynacyjna ZAK

Generalna Rada Koordynacyjna ZAK

Pierwsze spotkanie nowo wybranych członków Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia (GRK) odbywało się w domu Sióstr Pallotynek Misjonarek w dniach 16-19 czerwca 2022 r.  13 członków z prawem głosu zastanawiało się najpierw wspólnie and wyborem nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego GRK (2022 – 2025).  22 czerwca otrzymaliśmy z Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia pismo zatwierdzające nasze wybory. Życzymy Przewodniczącemu, którym został ks. Jacob Nampudakam SAC, i Wiceprzewodniczącej, Pani Gabrielli Acerbi, obfitego błogosławieństwa oraz dobrej współpracy w ich nowej posłudze. Po długim poszukiwaniu z zadowoleniem przyjęliśmy także Sekretarkę, s. Helenę Marques Pimenta CSAC i jej świecką asystentkę, które będą wypełniać zadanie wprowadzania w życie decyzji podejmowanych przez GRK w ciągu trzech lat.

UAC Meetings in Rome 1
Zdjęcie: Sr. Josephina D’Souza, SAC

Podczas spotkania dzieliliśmy się opiniami na temat organizacji życia w Zjednoczeniu i była to owocna wymiana. Wiele uwagi poświęcono stworzeniu komisji, które zajmą się prawnymi, finansowymi  i duchowymi (formacyjnymi) aspektami Zjednoczenia. Wszyscy obecni zdawali sobie sprawę z tego, że musimy żyć coraz głębiej charyzmatem, który reprezentujemy, i że potrzebujemy wspólnego namysłu nad wcielaniem go w życie w nowych sytuacjach. Potrzeba nam do tego wielkiej uległości, wielkiej pokory, uznania naszych ograniczeń oraz zmiany starych sposobów myślenia i działania a także metod apostolskich, które dziś się nie sprawdzają.

 

UAC Meetings in Rome 2
Zdjęcie: Sr. Josephina D’Souza, SAC

 

Spotkanie Zarządów Generalnych trzech Wspólnot ZAK

Dzień po zakończeniu Spotkania GRK, Zarządy Generalne trzech Wspólnot SAC: Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek) oraz Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Sióstr Pallotynek Misjonarek) spotkały się w Hotelu Ponte Sisto u Księży i Braci Pallotynów przy via dei Pettinari.  Celem spotkania było zapoznanie się ze sobą członków Pallotyńskiej Rodziny  oraz podzielenie się refleksją nad szczególną odpowiedzialnością tych Wspólnot za Zjednoczenie.

 

UAC Meetings in Rome 3
Zdjęcie: Sr. Josephina D’Souza, SAC
Categories