Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Śluby Wieczyste w Polsce

5W Prof Gd 2014

„Śluby te składam (…) na zawsze” – słowa te wypowiedziały dwie Siostry z Polskiej Prowincji Sióstr Pallotynek Misjonarek: s. Agata Hulak i s. Małgorzata Lech. Po dwóch latach postulatu, dwóch latach nowicjatu i sześciu latach junioratu przyszedł czas złożenia przez siostry ślubów wieczystych w Zgromadzeniu. Bezpośrednim przygotowaniem były dla Sióstr rekolekcje zakonne wygłoszone przez ks. Leszka Woronieckiego SAC.

Ten piękny dzień miał miejsce 29 czerwca – w uroczystość św. Piotra i Pawła, Książąt Apostołów. W kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku zgromadziła się Rodzina Sióstr uroczystych, Przyjaciele, Znajomi. Nie zabrakło licznie zgromadzonych Sióstr Pallotynek oraz Świeckich Członków ZAK z różnych stron Polski. Przybyli także Parafianie.

1W Prof Gd 2014

6W Prof Gd 2014

Ks. Woroniecki w homilii przypomniał, że konsekracja zakonna jest pogłębieniem oddania się Panu Bogu poprzez chrzest, a jednocześnie zarezerwowaniem danej osoby przez Pana Boga tylko dla siebie.

3W Prof Gd 2014

Na koniec Mszy Siostry wyraziły swą wdzięczność: przede wszystkim Panu Jezusowi za dar życia i powołania, a następnie wszystkim Osobom, które towarzyszyły Siostrom w drodze do tego ostatniego TAK. Po uroczystej Eucharystii najbliżsi udali się do domu sióstr na obiad. Radosne świętowanie trwało aż do wieczora.

2W Prof Gd 2014

s. Agata Hulak SAC

Foto: s. Justyna Ustarbowska SAC

Categories

Contact us