Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Słowa umocnienia Przełożonej Generalnej

pallotti speech

Niezależnie od wieku, zawodu, narodowości i rasy jesteśmy odpowiedzialne za to, by żyć dalej z taką pasją, żywym płomieniem, entuzjazmem, zapałem i miłością ku Bogu, jakimi odznaczało się życie naszego Założyciela. Jak wiemy, całe jego istnienie było na wskroś przeniknięte Bogiem i Chrystusem. Można by pomyśleć, że dzisiaj tak się już nie da, że ciężko ożywić płomień w swoim sercu – bo ciało słabe, energia już nie ta, a cała uwaga skupiona jest najczęściej na wielu codziennych potrzebach naszych drogich współsióstr.

 

Siostry, nikt nie może powstrzymać nas od miłowania Boga. On jest tym, który zaprogramował nasze życie dla zbawienia świata. Być może Jezus chce, abyśmy bardziej Mu zaufały i nie zamartwiały się nadmiernie, ale raczej u Niego czerpały moc: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11,28)

Być może powinnyśmy jeszcze raz powrócić do naszej pierwszej miłości, do tych dni, kiedy kochałyśmy Jezusa na przepadłe i z dziecięcą ufnością. Wystarczy spojrzeć na Pallottiego i pochylić się nad jego życiem. Pragnienie większej chwały Boga i tylko Boga było w Nim bardzo silne. Tym były naznaczone jego modlitwy, twórczość i apostolstwo – to była sama istota, „dusza” każdego jego działania. A co jest „duszą” Twojego codziennego zabiegania? Co jest znakiem rozpoznawczym Twojego działania?

Ta wewnętrzna energia wypływała z serca naszego Apostoła i Mistyka, który żarliwie był zakochany w Bogu, Miłości Nieskończonej. Często powtarzał: „Trzeba być głupim, żeby nie chcieć zostać świętym”. On sam pragnął świętości i gotów był poświęcić się dla Boga, umrzeć dla Boga i zrobić dla Boga dosłownie wszystko. Bóg był odniesieniem wszystkich jego myśli i działań. I to jest to, czego my, pallotynki, potrzebujemy dzisiaj – tego rodzaju entuzjazmu dla Boskiej przygody kształtowanego w sobie poprzez ufność pokładaną w Bogu i wierność złożonym ślubom – jeśli chcemy się rozwijać i służyć Kościołowi z oddaniem jako przynoszące owoc zgromadzenie.

Ufność w Boże miłosierdzie była dla Pallottiego źródłem pokoju serca, jasności umysłu i panowania nad wydarzeniami codzienności. Pallotti nigdy nie zniechęcał się z powodu swoich ludzkich ograniczeń i zmartwień, ponieważ Bóg stał za wszystkim. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Fragment słowa powitalnego S. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej, wygłoszonego na rozpoczęcie Zebrania Centralnego w dniu 1 sierpnia 2011 r. w Limburgu, Niemcy

Categories

Contact us