Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SEMPRE PIU…WCIĄŻ WIĘCEJ

Program formacyjny dla Sióstr Neoprofesek

PHOTO 2021 02 26 16 07 31

Pięć Sióstr neoprofesek z Miedzynarodowego Nowicjatu w Tanzanii (8.12.2020) uczestniczyło w trzymiesięcznym kursie formacyjnym, który odbył się w Poli Singisi/ Arusha pod okiem s. Liberaty Niyongiry i s. Honoraty Lyimo, radnych generalnych. Program został przygotowany przez Zarząd Generalny we współpracy z zespołem formacyjnym nowicjatu i miał na celu pogłębienie niektórych treści formacyjnych. Z racji pandemii mistrzyni nowicjatu nie mogła przez kilka tygodni wyjechać z Rwandy, stąd Siostry Nowicjuszki przygotowujące się do I profesji potrzebowały pogłębienia tematów dotyczących życia wspólnotowego, formacji międzykulturowej, rad ewangelicznych, rozeznawania, historii Zgromadzenia, Zasad Życia, eklezjologii, Nowego Testamentu i misjologii oraz formacji uczuć.

PHOTO 2021 03 01 12 14 42

Dla wzmocnienia ducha misyjnego oraz apostolskiej gorliwości, program obejmował także opiekę duszpasterską nad osobami chorymi na AIDS, zrzeszonymi we wspólnocie ASIZI. Grupa spotyka się regularnie w jednym z naszych domów i jest pod stałą opieką Sióstr. Siostry Neoprofeski odwiedziły 10 osób w ich domach niosąc wparcie materialne i duchowe. Czas, gotowość do słuchania oraz modlitwa i przyjęcie ich cierpienia było największym darem jakie Siostry mogły im ofiarować. Każda z osób dzieliła się osobistym doświadczeniem życia pod znakiem choroby i powierzenia się Bogu każdego dnia. Mogłyśmy zobaczyć jak każdy człowiek jest cenny i wrażliwy.

PHOTO 2021 02 26 16 07 32

PHOTO 2021 03 01 12 14 44

W Ewangelii widzimy Jezusa, który spotyka ludzi w ich radościach i cierpieniach. Współczuł cierpiącym, jak w domu Marty, gdy opłakiwał śmierć Łazarza. I był także na weselu w Kanie. Doświadczenie apostolskiej posługi w różnych okolicznościach życia było dla Sióstr dobrą okazją spotkania z cierpieniem i radością oraz odpowiedzią na słowa św. W. Pallottiego: inny na nas czekają.

PHOTO 2021 03 01 12 14 41

Doświadczenie apostolskie było także źródłem do pełniejszego zrozumienia słów papieża Franciszka, który sugerował osobom konsekrowanym opuszczenie strefy komfortu i wyjście naprzeciw tym, którzy ich potrzebują. Potrzebują przede wszystkim czasu, obecności, miłości i modlitwy. Program formacyjny z pewnością pogłębił świadomość Sióstr, że podobnie jak pierwsi uczniowie Jezusa, my Siostry Pallotynki Misjonarki, jesteśmy posłane. Kurs wzmocnił doświadczenie przynależności do Kościoła i Zgromadzenia.

PHOTO 2021 03 01 12 14 43

S. Mary Grace, s. Lidya, s. Rebecca, s. Valeria i s. Beatrice są bardzo wdzięczne za otrzymaną łaskę.

Sr. Liberata Niyongira SAC

Categories