Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

SEMINARIUM MISYJNE W RZYMIE

IMG 7093

Nasza pallotyńska tożsamość jest misyjna. W celu lepszego przygotowania misjonarzy do pozyskiwania środków finansowych na cele misyjne, Sekretariat Generalny ds. Misji przy Zarządzie Generalnym Księży Pallotynów we współpracy z Zarządami Generalnymi dwóch Zgromadzeń Sióstr Pallotynek, przygotował seminarium na temat animacji misyjnej i fundraisingu. Seminarium odbyło się w dniach 2-6 lipca 2018 r. w domu Księży Pallotynów przy Via Ferrari w Rzymie. Spotkanie obejmowało przede wszystkim zagadnienia dotyczące szkolenia w zakresie pisania projektów i pozyskiwania funduszy na potrzeby misji. Oficjalnego otwarcia dokonał Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny. Ksiądz Generał powitał wszystkich uczestników oraz przedstawił Ks. Lorda Winnera CMF, który był głównym prowadzącym seminarium.

 

Seminarium miało w dużej mierze charakter edukacyjny. Nie zabrakło również świadectw wielu misjonarzy z Indii, Brazylii, Peru, Mozambiku, Rwandy, Kongo, Kamerunu, Tanzanii i Kenii. Wśród uczestników było 15 Pallotynów, 3 Siostry Pallotynki (CSAC, Rzymskie) oraz jedna Siostra Pallotynka Misjonarka (SAC) i świecka członkini ZAK ze Stanów Zjednoczonych, która opracowuje pallotyński magazyn misyjny – Wiara i Miłość. Czasopismo powstało z inspiracji śp. Ks. Jeana Betranda SAC, byłego Sekretarza ds. Misji w Zarządzie Generalnym Księży Pallotynów, który niespodziewanie odszedł do wieczności w kwietniu br.

Wśród wielu ważnych tematów podejmowanych w trakcie seminarium pojawiły się m.in. następujące zagadnienia:

  • Apostolstwo misyjne Prokuratorów Misyjnych,
  • Profesjonalne przygotowanie i prowadzenie projektów w celu pozyskania środków na konkretne potrzeby misji,
  • Natura projektu jako zespołu wielu czynników, którego celem jest wprowadzenie planowanej zmiany, w określonym czasie i przez zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi,
  • Przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego zarówno z jednostek rządowych jak i organizacji pozarządowych, należy pamiętać o poszanowaniu prawa osób i grup,
  • Przygotowane raporty powinny być konkretne, realistyczne, wymienne i zrealizowane na czas.

Na zakończenie seminarium Ks. Lord Winner CMF zaprezentował także praktyczną pomoc w postaci podręcznika MISSION PROJECT SERVICE – MPS FUNDING GUIDE oraz wymienił kilka organizacji, które wspierają projekty religijne, duszpasterskie i społeczne.

Kończąc, Ks. Jacob Nampudakam SAC podkreślił, że służąc Kościołowi jesteśmy wezwani, by z odwagą i nadzieją, ufając Bożej Opatrzności iść naprzód. Jako Rodzina Pallotyńska jesteśmy zaproszeni do współpracy, wzajemnej pomocy i wsparcia.

S. Mary Mc Nulty SAC

Categories