Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

RELACJA Z OBCHODÓW 200-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO W RZYMIE

Program obchodów Jubileuszu obejmował kilka uroczystości:

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 44

▪ 15 maja 2018 r. w Bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie, w tej samej bazylice, w której dwieście lat temu nasz Założyciel otrzymał święcenia kapłańskie – odbyła się piękna uroczystość. Rodzina pallotyńska zebrała się bardzo licznie już o godz. 15.00, aby adorując Pana w Najśw. Sakramencie, dziękować za wielorakie łaski. Następnie o godz. 17.00 Wikariusz Diecezji Rzymskiej mons. Angelo De Donatis przewodniczył uroczystej Mszy św. z udziałem Przełożonego Generalnego ks. Jacoba Nampudakama SAC i licznej grupy kapłanów pallotyńskich.

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 23

 

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 49

Wśród nich byli niedawno wyświęceni pallotyńscy neoprezbiterzy. Przybyli oni do Rzymu na wspólne świętowanie Jubileuszu.

Na bocznym ołtarzu złożono Biblię i stułę Pallottiego wraz z jego relikwiami i zdjęciem.

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 1

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 3

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 4

Rozpoczynając swoją homilię, Mons. Angelo De Donatis podzielił się z nami wspomnieniem, że będąc jakby „następcą” Pallottiego jako kierownik duchowy w Seminarium Duchownym w Rzymie, przez 14 lat zawsze powierzał kapłanów diecezji rzymskiej wstawiennictwu św. Wincentego. Nawiązując do Ewangelii św. Jana (J 14, 16) kontynuował, że Jezus wysławia Boga poprzez swoją misję. To samo robił Pallotti w swoim życiu. Także my wszyscy jesteśmy wezwani do uwielbienia Boga przez przykład naszego życia. Obejmuje to także cierpienie. „W Pallottim objawiła się chwała Boga!” – powtórzył wielokrotnie.

Celebrazione del bicentenario dellordinazione presbiterale di San Vincenzo Pallotti nella basilica di S. Giovanni in Laterano 42

Uroczystość jubileuszową uświetnił chór pallotyński z Ostii. Rodzina pallotyńska była reprezentowana przez wielu kapłanów, siostry, świeckich członków i przyjaciół Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Wśród nich byli przełożeni generalni trzech głównych wspólnot: ks. Jacob Nampudakam SAC, s. Ivete Garlet CSAC, s. Izabela Świerad, SAC i s. Adalgisa Cammarata, Przełożona Generalna Sióstr Eucharystycznych św. Wincentego Pallottiego.

▪ 16 maja 2018 r., w dniu jubileuszu dwusetlecia święceń kapłańskich Pallottiego, zebraliśmy się ponownie bardzo licznie na Eucharystii jako rodzina pallotyńska, tym razem w kościele SS. Salvatore in Onda, przy ołtarzu relikwii naszego Założyciela.

Photo 1

photo 10

Photo 3

Grupa niedawno wyświęconych księży pallotynów pochodzących z różnych krajów celebrowała Eucharystię pod przewodnictwem głównego celebransa ks. Jacoba Nampudakama, Przełożonego Generalnego. P. Donatella Acerbi, Przewodnicząca Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, cytowała słowa z listu Pallottiego, zachęcając uczestników do życia świętym życiem.

Celebrazione del bicentenario dellordinazione sacerdotale di San Vincenzo Pallotti nella Chiesa del SS. Salvatore in Onda 5

Powiedziała m.in.: „To jest skierowane także do nas dzisiaj! Będąc różnymi, jesteśmy jednością w jednym Zjednoczeniu, wraz ze świętym naszym Wincentym Pallottim”.

Photo 6

Rektor Generalny natomiast podkreślił w homilii istotne aspekty kapłaństwa św. Wincentego Pallottiego: Pallotti, człowiek Boży, niezwykły pracownik społeczny, skupiony na życiu Eucharystią, żarliwy apostoł na chwałę Bożą, człowiek poświęcenia, który wzywał wszystkich do współpracy w zbawieniu ludzi.

Photo 5

photo9

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy tej pięknej celebracji otrzymali jeszcze jedną szczególną łaskę: indywidualne błogosławieństwo z rąk 16 neoprezbiterów.

photo 11

IMG 20180516 201745

Niech św. Wincenty Pallotti wyprasza specjalne łaski dla wszystkich naszych kapłanów i całej naszej pallotyńskiej rodziny. Niech duch św. Wincentego Pallottiego nadal w nas żyje!

▪ 180. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr Pallotynek (1838-2018)

W dniu Zesłania Ducha Świętego, w duchu ogromnej wdzięczności i jedności serc, Siostry Pallotynki obu Zgromadzeń: „Siostry Rzymskie” i „Siostry Misjonarki” obchodziły wspólnie swoją 180. rocznicę założenia. Świętowanie miało miejsce w kaplicy pierwszego domu, zwanego Domem Macierzystym Sióstr Pallotynek przy Via Porta Maggiore.

Festa della Regina degli Apostoli e Veglia di Pentecoste 22

W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyli księża pallotyni, siostry i ​​świeccy członkowie Zjednoczenia na czele z Przewodniczącą P. Donatellą Acerbi. Ks. Antonio Lotti, SAC, Przełożony Prowincjalny Prowincji Włoskiej, przewodniczył uroczystej liturgii eucharystycznej. W homilii wezwał wszystkich do refleksji nad „wiarą”, która nie jest taka prosta. Nie wystarczy sama wiara w istnienie Boga, ale przekonanie, że Bóg nas kocha.

180 anniversario 19

180 anniversario 10

180 anniversario 21

180 anniversario 15

IMG 5924

Radosna celebracja była ubogacona pallotyńskimi modlitwami i pieśniami. Wszystkie zgromadzone siostry pallotynki, pod przewodnictwem s. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej Sióstr Misjonarek Pallotynek, odnowiły swoje zakonne śluby. Przed końcowym błogosławieństwem obie Przełożone Generalne otrzymały z rąk najstarszych sióstr płonące świece, które zostały zapalone od Paschału, symbolizującego żywy ogień, który ma oświecać życie każdej siostry Zgromadzenia.

180 anniversario 23

Towarzyszył temu śpiew włoskiej pieśni:

Daj mi swoje światło, aby ożywić wiarę.

Daj mi siłę, by szerzyć miłość.

Tak, że jedność, która jest tworzona w naszej rodzinie,

Nie powstanie na próżno.

180 anniversario 25

Obecność trzech przełożonych generalnych wspólnot fundamentalnych: ks. Jacoba Nampudakama SAC, s. Ivete Garlet CSAC i s. Izabeli Świerad SAC uświetniła całą uroczystość. Wśród gości były także: M. Adalgisa Cammarata, Przełożona Generalna Sióstr Eucharystycznych św. Wincentego Pallottiego, s. Vittorina Impero CSAC, Przełożona Prowincjalna Prowincji Włoskiej, oraz wieloletnia przełożona prowincjalna i generalna s. Lilia Capretti CSAC. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni przez siostry na agape.

IMG 5986

IMG 6100

IMG 6030

IMG 6017

IMG 6037

IMG 6050

IMG 6076

IMG 6078

IMG 6122

IMG 6125

IMG 6131

IMG 6173

IMG 6132

cg/mps

Categories