Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Przesłanie do członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej 2015

regina degli apostoli

Drodzy bracia i siostry w Zjednoczeniu,

w dniach łaski, które są czasem przygotowań do Wielkanocy, my, członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej spotkaliśmy się w duchu Wieczernika, dając pierwszeństwo modlitwie, dialogowi, słuchaniu i dzieleniu się we wspólnocie. Wielbiliśmy Boga za wielkie rzeczy jakich dokonał i za wszystkie spotkania i uroczystości, które miały miejsce na całym świecie, i które były okazją do wzrostu.

Wraz z papieżem Franciszkiem pragniemy również i my „zachować świeżość charyzmatu; przygarnąć i towarzyszyć ludziom naszych czasów, w szczególności młodym ludziom; nie zapominać, że najcenniejszym skarbem, znakiem Ducha Świętego, jest Wspólnota” (Przemówienie Ojca Świętego Franciszka do uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych i Nowych Wspólnot, Rzym 22.11.2014).

 

Kolejny raz ikona Królowej Apostołów w rzymskim kościele przy Via Ferrari stała się wzorem dla wyboru nowego Przewodniczącego Zjednoczenia. Po raz pierwszy w naszej historii została wybrana do tej roli osoba świecka, kobieta. Odczytaliśmy to jako znak prorocki, i tego życzymy również całej rodzinie pallotyńskiej. Jako członkowie GRK wywodzący się z wielu krajów świata, chcemy wspierać nową Przewodniczącą modlitwą, szacunkiem i zaufaniem w duchu ciągłości i wdzięczności dla Przewodniczącego, który ją poprzedzał i dla większego wzrostu całego Zjednoczenia.

Kościelny Asystent w swoim sprawozdaniu dał nowy impuls do pogłębienia “pedagogiki Wieczernika” przypominając nam jego trzy podstawowe aspekty: wejść, pozostać i wyjść z Wieczernika, aby realizować apostolską pracę na peryferiach ludzkiego życia.

Sprawozdania i wymiana doświadczeń podczas dni spotkania GRK, wykazały wzrost Zjednoczenia w różnych krajach, ale także pilną potrzebę formatorów, którzy pokierowaliby członków i współpracowników ZAK do poważnej formacji osobistej i apostolskiej. Wszyscy czujemy potrzebę prowadzenia konkretnych projektów apostolskich w Zjednoczeniu. Czujemy potrzebę wzmocnienia i towarzyszenia rodzinie w jej wzrastaniu w wierze tak, aby stawała się Kościołem domowym.

Mówiliśmy również o potrzebie wymiany wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Zjednoczenia. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę ze znaczenia mediów w ewangelizacji i rozpowszechnianiu doświadczeń z całego świata.

Bardzo owocne było również spotkanie z przedstawicielami trzech Rad Generalnych ze Wspólnot Centralnych, podczas którego wspólnie przeprowadziliśmy refleksję o ich szczególnej roli w zapewnieniu jednolitego życia apostolskiego w Zjednoczeniu; z nimi również kontynuowaliśmy nasze rozważania na temat tożsamości i roli GRK (por. SG, 78).

We wszystkich naszych spotkaniach, zwłaszcza w modlitwie, byliście z nami, a obecność Duch Świętego wspierała i wzbogacała nasze życie.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, nadal będziemy odkrywać piękno i bogactwo naszego charyzmatu, zawsze aktualnego w odpowiedzi na wezwania Kościoła.

Niech święty Wincenty Pallotti i Maryja, Królowa Apostołów, wstawiają się za nami, byśmy zawsze mogli radować się i głosić Ewangelię słowami, świadectwem życia osobistego i wspólnotowego według jedynej reguły jaką jest życie Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Radosnych Świąt Wielkanocnych! Niech miłosierna miłość Boga rozpala nasze serca Jego nieskończoną czułością.

W nieustannej jedności,

bracia i siostry z GRK

Rzym, 31 marca 2015

A.I.D.G.

Categories