Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Profesja wieczysta i dziękczynienie za podniesienie Regii do rangi Prowincji

„Wierny jest Ten, który was wzywa; On też tego dokona” (1Tes 5,24)

W piątek, 4 sierpnia 2023 r., Prowincja Matki Bożej z Kibeho świętowała dwa wielkie wydarzenia, którymi były śluby wieczyste dwóch sióstr: s. Alice Habanabakize i s. Léoncie Nyiraneza oraz Msza Święta dziękczynna za podniesienie Regii do rangi Prowincji. Msza św. była sprawowana w parafii w Masaka, gdzie znajduje się dom prowincjalny.

ed41b7bd 7f84 4dd5 bea2 4338a93939ca

Głównym celebransem był Jego Eminencja Antoine Kardynał Kambanda, Arcybiskup Kigali. W homilii przypomniał nam, że życie konsekrowane jest darem ofiarowanym Kościołowi przez samego Pana i jest przeżywane z miłości. Następnie zachęcił siostry, aby w swym życiu zakonnym były przepełnione radością i wdzięczne Panu za dar powołania.

1e156f96 6efa 4af6 be92 45f9fa324caa

S. Angeline Kambugu, przełożona regionalna, przyjęła śluby sióstr i z wdzięcznością podziękowała Bogu za dar ich powołania, a także za ich oddanie Panu i Zgromadzeniu. Przypomniała, że: „Życie konsekrowane polega na głoszeniu dobrej nowiny o miłości Chrystusa, która jest doświadczana i przeżywana w naszym codziennym życiu. To właśnie ta miłość Chrystusa przynagliła s. Alice Habanabakize i s. Léoncie Nyiraneza do złożenia ślubów Panu w Zgromadzeniu Sióstr Pallotynek Misjonarek na całe życie w dniu 4 sierpnia 2023 r.”.

95668a94 c2d9 424c bc38 dbf5c3e4f12c

Z dniem 25 marca 2023 r. Regia Matki Bożej z Kibeho została podniesiona do statusu Prowincji. To historyczne wydarzenie zostało oficjalnie uczczone na poziomie prowincji przy okazji wieczystej profesji. Wszystkie siostry cieszyły się z tego bardzo i w duchu wdzięczności dziękowały Panu, który wspierał siostry przybyłe z Polski, aby mogły rozpocząć misję w Rwandzie i który dał tej misji możliwość rozwoju aż do stania się Prowincją. Ksiądz Arcybiskup podziękował Siostrom Pallotynkom Misjonarkom za ich gorliwość i zaangażowanie w misję Kościoła w Rwandzie, a szczególnie w Archidiecezji Kigali.

604318e2 7713 4cac 92b0 1fde05ac07e8

S. Rafała Raś, która jest jedną z pierwszych Misjonarek Pallotynek przybyłych do Rwandy w 1977 roku, została oddelegowana przez Prowincję Polską, naszą Prowincję Macierzystą, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. S. Weronika Sakowska, która przez kilka lat pracowała zarówno w Rwandzie, jak i w Demokratycznej Republice Konga, reprezentowała Delegaturę Kameruńską. Prowincja Angielsko-Tanzańska była reprezentowana przez s. Agripinę J. Mmassy, wiceprowincjalną i s. Agnes Joseph Ganus. W swym słowie skierowanym do sióstr s. Rafała powiedziała, że wielką radością jest dla niej i dla s. Weroniki ponowne przybycie do kraju misji ich młodości. Dodała: „Rozpoczęcie misji w Rwandzie nie było łatwe, napotkałyśmy przeróżne trudności, ale dziękujemy Bogu, który nam pomógł i umożliwił prowadzenie tej misji”. Obie siostry cieszyły się ze zmian, które zaszły w Rwandzie i dziękowały pierwszym siostrom, które z nimi współpracowały i zaakceptowały je jako swe formatorki.

5dbd221d fb83 4ffc 8b88 80d63608d5fc

Wśród gości znaleźli się kapłani, księża pallotyni z Prowincji Świętej Rodziny, siostry z innych zgromadzeń, członkowie rodzin, świeccy członkowie ZAK, nasi współpracownicy apostolscy i przyjaciele. Po Mszy św. wszyscy brali udział w agape w naszym domu w Masaka, a tańce, wiersze i świadectwa nadały kolorytu świętowaniu.

2aa6f39a bb43 429f 86dc e4d9c4f07534

Prowincja Matki Bożej z Kibeho jest wdzięczna Zarządowi Generalnemu za przyjęcie jej prośby jako Regii o uzyskanie statusu Prowincji i za wydanie dekretu w dniu 25 marca o przekształceniu dawnej Regii w Prowincję. Dekret ten został odczytany podczas Mszy św. Niech Matka Boża z Kibeho zawsze wstawia się za nami wszystkimi.

s. Adelphine Nisingizwe SAC
Zdjęcia: Nsengiyumva Steven

Categories