Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pierwsze kroki Sióstr na Słowacji

Dnia 30 września 2020, trzy siostry Polskiej Prowincji: s. M. Elżbieta Lidzbarska, s. M. Elżbieta Malicka i s. M. Paulina Szałek w towarzystwie s. M. Iwony Nadziejko, Przełożonej Prowincjalnej i s. M. Ludwiki Jastrzębskiej, Referentki Misyjnej, udały się do Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji, aby podjąć posługę zakrystianki i organistki w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz pracę w charakterze pielęgniarki środowiskowej.

120510229 3287616927942853 8413192259768786015 o

 

Po przybyciu do Spiskiej Nowej Wsi wraz z kustoszem Sanktuarium ks. Peterem Klubertem Siostry udały się do świątyni, gdzie powierzyły Bożemu Miłosierdziu Siebie i nowe zadanie. Następnie Siostry zostały zaproszone do domu Księży Pallotynów, gdzie po serdecznym powitaniu wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji, dzieląc się radością nowych początków, pełnych nadziei i zawierzenia Bożej Opatrzności. Dzień 1 października, właściwie pierwszy dzień pobytu na Słowacji pozostawił w Siostrach niezatarte wspomnienia. Rozpoczął się modlitwą we wspólnocie Księży Pallotynów.

120765144 3298112943559918 4782113511514095260 o

Następnie Siostry i Księża udali się do Spiskiej Kapituły, gdzie oczekiwał ks. Biskup Jan Kubos,, wikariusz generalny Diecezji Spiskiej. W czasie rozmowy okazał Siostrom wielką życzliwość i zainteresowanie naszymi apostolskimi planami. S. Prowincjalna Iwona Nadziejko podziękowała Księdzu Biskupowi za przyjęcie nas do pracy w Diecezji, co zostało potwierdzone podpisaniem umowy.

120844499 3300849866619559 2793086741888508472 o

Po powrocie do Spiskiej Nowej Wsi o godz. 11.00 w kaplicy Księży Pallotynów sprawowana była Msza św. w intencji Sióstr Pallotynek, które przybyły do pracy na Słowacji. W Eucharystii uczestniczyła Pani Starosta Gminy Smiżany Mirosława Sitowa oraz Państwo, którzy wynajęli nam dom Po Mszy św. Uczestnicy udali się na uroczysty obiad w czasie, którego Siostra Prowincjalna skierowała do księży Pallotynów i wszystkich gości słowa wdzięczności za zaproszenie, okazaną pomoc, dobroć i serdeczność, której doświadczamy w czasie instalowania naszych sióstr na ziemi słowackiej. Nasi dobrodzieje otrzymali w podziękowaniu różańce z bursztynu oraz ręcznie wykonane pierniki o różnych wzorach.

120845953 3300850546619491 5299504994280609985 o

120842047 3300850496619496 4901327721062480407 o

Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie z Panią Starostą w budynku tzw. Kostel należącym do Urzędu Gminy. Pani Starosta wraz z Radnymi oficjalnie przywitała Siostry na terenie miejscowości Smiżany. Pani Starosta wyraziła radość i wielką nadzieję na dobrą współpracę, po czym Siostry zostały poproszone o wpis do księgi pamiątkowej w Smiżanach. Część oficjalną zakończyły wspólne podziękowania, wymiana podarunków i odśpiewanie ,,Barki’’ (każdy w swoim języku). Następnego dnia żegnając się z Siostrą Prowincjalną Siostry podzieliły się radością, że mogą podjąć apostolstwo na Słowacji i że czują, że na ten czas tu jest Ich miejsce, przygotowane przez Pana.

Categories