Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

PIERWSZA PROFESJA W LIMBURGU

W połowie sierpnia 2012 r. w kaplicy Marienborn na ręce Przełożonej Generalnej, po dwóch latach nowicjatu, s. Astrid Meinert złożyła swoją pierwszą profesję.

profess%20von%20empore 50 a

W wigilię tej uroczystości s. Mragaret Harbaum podzieliła się refleksją, która była pomostem pomiędzy Jubileuszem 50. i 70. lecia, a Pierwsza Profesją. Jochen Ruiner SAC, mistrz nowicjatu księży pallotynów, przewodniczył we wspólnocie Eucharystii, na którą przybyli także goście. S. Helga Weidemann w ciepłych słowach powitała zebranych, a szczególnie rodzinę s. Astrid. Mszę św. uświetnił oprawą muzyczną chór katedralny z Limburga, do którego należy również s. Astrid. W swoim przesłaniu s. Simone Hachen skierowała słowa nawiązujące do życia wspólnoty, która w swej różnorodności, jest jak wielobarwna mozaika. Bogactwo osobowości tworzy jedną całość – i mimo różnic – można być razem, gdyż każda siostra ma świadomość, że to Jezus Chrystus powołał ją do tej wspólnoty. Teraz także s. Astrid dołącza do tego wielobarwnego „razem”.

 

Przed wypowiedzeniem formuły ślubów s. Astrid odpowiedziała na bardzo ważne w życiu pytanie: o co chce prosić Boga?

profess%20von%20empore 17 a

Wierze że Bóg jest fundamentem, w którym jestem zakorzeniona, proszę o Jego siłę i Jego towarzyszenie. Proszę również o siłę i twórczą inicjatywę do wzmacniania tych wszystkich, którzy Go szukają, aby ze swoimi talentami i zdolnościami znaleźli się w Kościele“. Z radosnym Tak, poprzez wypowiedzianą formułę ślubów, siostra wyraziła gotowość przylgnięcia do Jezusa Chrystusa i życia według pallotyńskich konstytucji. S. Astrid będzie kontynuować swoją pracę apostolską jako nauczycielka.

profess%20von%20empore 30 a

Categories