Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pierwsza Komunia święta w Jekaterinburgu 2021

W Jekaterinburgu, w parafii św. Anny, w Uroczystość Bożego Ciała odbyła się Pierwsza Komunia święta dzieci. Do Komunii przystąpiło 11 dzieci. Po przerwie spowodowanej pandemią było to bardzo oczekiwane wydarzenie.

Jekater3

Dzieci przygotowywała S.M. Irina Cziczerowa. Dzieci przez ostatnie 2 lata co tydzień miały zajęcia w świetlicy. W czasie, kiedy spotkania były ograniczone z powodu lockdownu, zajęcia odbywały się w domu i były prowadzone przez rodziców, którzy otrzymywali od s. Iriny materiały do poprowadzenia spotkania.

 

Jekater1

Czas przygotowania nie był łatwy. Wymagał zdyscyplinowania i zaangażowania całej rodziny. Już po uroczystości, przy wspólnej herbacie rodzice chętnie dzielili się własnymi przeżyciami, związanymi z przygotowaniem swoich dzieci. Mówili, że ten czas mobilizował wszystkich do pogłębienia własnej wiary i wiedzy oraz refleksji nad autentycznością życia i chrześcijańskiego świadectwa w rodzinie i pracy. Dzieci przed I Komunią św. miały egzamin, który przeprowadził ks. Proboszcz Anton Gsiel, w czasie, którego dzieci okazały znajomość wydarzeń biblijnych i podstaw wiary.

Z radością obserwowałam, jak dzieci zmieniały się podczas dwuletniej formacji. To niezwykłe świadectwo móc zobaczyć, jak było 9 i 12 latkowie wypowiadają się w temacie wiary, jej obrony i dzielą się własnymi przemyśleniami i osobistym doświadczeniem.

Jekater2

Przedłużeniem Uroczystości była procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, które wcześniej były przygotowane i udekorowane przez parafian. Dzieci, które po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii, szły w procesji w uroczystych strojach, a dziewczynki sypały kwiatki. Dzieci od swoich rodziców otrzymały Pismo Święte, a od parafii – pamiątkę I Komunii Świętej. Po procesji i podziękowaniach dzieci i rodzice udali się do świetlicy na wspólną agapę. Pizza, lody dopełniły radości tego dnia.

Módlmy się, żeby to wydarzenie I Komunii św. nie tylko zostało pięknym dniem w pamięci, ale owocowało w życiu dzieci, rodziców i całej parafii umocnieniem wiary oraz wzrostem nadziei i miłości.

S.M. Irina

Categories