Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pamiętając o s. Patrice Wales

Sr.Patrice

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 2Tm. 4,7

Ze smutkiem informujemy, że s. Patrice (Barbara) Wales zmarła 17 października 2023 r. w wieku 88 lat w szpitalu St. Mary’s w Huntington, WV. Zostanie pochowana w Laurel, MD.

Siostra Patrice Wales urodziła się 9 września 1935 r. w Waszyngtonie, w szlachetnej i kochającej rodzinie Roberta i Bernadette Wales, jako jedynaczka.

W wieku 22 lat Patrice wstąpiła do międzynarodowego Zgromadzenia Sióstr Pallotynek Misjonarek w 1957 r., złożyła pierwsze śluby 15 sierpnia 1960 r., a śluby wieczyste w 1966 r. w Huntington, WV.

Z wykształcenia była biologiem. W 1957 r. w Dunbarton College otrzymała tytuł licencjata biologii, a następnie na Uniwersytecie Katolickim uzyskała tytuł magistra biologii.  W 1994 r.

S. Patrice studiowała na Uniwersytecie Maryland, gdzie ukończyła studia doktoranckie na kierunku Polityka i administracja.

Nauczanie było jej pasją i misją. Wiele lat jej oddanej pracy jako nauczyciela i wychowawcy z młodzieżą w Pallotti High School utorowało przyszłe drogi wielu młodym ludziom. Siostra Patrice była kochana przez swoich uczniów i bardzo szanowana przez rodziców, pracowników i mieszkańców Laurel.  Siostra pełniła swoją posługę w Pallotti High School w Laurel, Maryland, w latach 1960-2004 zajmując stanowiska nauczyciela i w administracji Pallotti High School. Była osobą o wysokiej inteligencji i kulturze, o otwartym i łagodnym sercu, głębokiej wierze i poczuciu humoru.

Marzec 2004 r. był zaskakujący dla s. Patrice ponieważ członkinie Kapituły Generalnej wybrały Siostrę na urząd Radnej Generalnej, aby służyła Zgromadzeniu Pallotyńskiemu w Rzymie. Tam pracowała wiernie przez 12 lat dzieląc się swoją mądrością, talentami i doświadczeniem w administracji. Była całkowicie oddana swojej pracy.

Podczas pobytu w Rzymie spotkała się z wieloma świeckimi członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,Siostrami I księżmi Pallotynami, a także z ludźmi różnych kultur, narodowości i religii. To doświadczenie pogłębiło jej miłość do Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, wiedzę o różnorodności Rodziny Pallotyńskiej na całym świecie i bogactwie Kościoła Powszechnego.

Wszyscy, którzy ją spotkali i pracowali z nią, pamiętają s. Patrice jako kobietę szczęśliwą, pełną miłości i relacji; bardzo lojalną i zawsze uśmiechniętą.  Niech spoczywa w pokoju!

S. Izabela Świerad SAC

Zdjęcie: Siostry Misjonarki Pallotynki, Huntington

Categories