Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

PALLOTYŃSKA PIĘĆDZIESIĄTNICA

IMG 4051

 

IMG 4523

IMG 4516

Z głęboką wdzięcznością i radością, wieczorem w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w kościele San Salvatore in Onda w Rzymie, my córki św. Wincentego Pallottiego z dwóch Zgromadzeń: Rzymskich Sióstr Pallotynek i Sióstr Pallotynek Misjonarek, świętowałyśmy wraz z księżmi Pallotynami i świeckimi członkami ZAK kolejną rocznicę naszego powstania (Zesłanie Ducha Świętego 1838 r.). W tym dniu, tak dla nas ważnym i uroczystym, nasz św. Założyciel zgromadził nas przy sobie z różnych stron świata. W sobotę zakończyłyśmy Zebranie Centralne z udziałem sióstr wyższych przełożonych naszego Zgromadzenia, tak więc niedziela Pięćdziesiątnicy była dla nas pięknym doświadczeniem jedności, gdzie poznawałyśmy, co to znaczy być „ jednego ducha i mieć jedno serce”, bijące na chwałę Pana. Ks. Gilberto Orsolin SAC, rektor Domu Generalnego, przewodniczył Eucharystii i w homilii zaprosił nas do wzbudzenia w sobie pragnienia darów Ducha Świętego. Trwaliśmy w wieczerniku jak niegdyś Apostołowie, oczekując wylania Darów Pocieszyciela. Zostaliśmy posłani na nowo do świata z Dobrą Nowiną. Siedem sióstr z obu zgromadzeń, reprezentując różne kontynenty, przyniosły do ołtarza symboliczne płomienie siedmiu darów Parakleta. Siostry Generalne, s. Ivete Garlet CSAC i s. Izabela Świerad SAC, zaprosiły nas do uroczystego świętowania, do jedności i gorliwej modlitwy za siebie nawzajem. Siostry, jak kochające matki przewodniczyły nam w wypowiadanej modlitwie – w odnowieniu ślubów konsekracji zakonnej. Liturgię ubogacił radosny śpiew siostrzanego chóru.

IMG 4022

IMG 4035

IMG 4037

IMG 4502

IMG 4531

IMG 4013

Dzięki gościnności ks. Gilberto, po Mszy św. przenieśliśmy się do Domu Generalnego księży Pallotynów na agapę. Czas spędzony razem upłynął nam w duchu komunii i radosnego dzielenia się.

Categories