Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Pallotynki w Afryce Płd.

southafrica 1922

Mapa Afryki Płd. z 1922

1922 *** Wikariusz Apostolski środkowego Przylądka Dobrej Nadziei, ks. Bp Hennemann SAC, wezwał siostry pallotynki do pomocy na podległym mu terenie misyjnym, okręg Oudtshoorn.

 

1923 *** Po czterotygodniowej podróży statkiem, wylądowało w Kapstadt 6 sióstr: s. Apollonia, s. Pankratia, s. Julia, s. Liberia, s. Hieronima i s. Rosa. W lipcu otworzyły stację misyjną w Oudtshoorn. Jedynym inwentarzem w pomieszczeniu szkolnym był stół i jedno krzesło. Ale liczba uczniów wzrastała szybko. W roku 1925 szkoła uzyskała prawa państwowe. Stacja misyjna rozbudowała się. Należał do niej: sierociniec, przedszkole, szkoła szycia oraz przychodnia dla chorych.

afr oudtshorn

Szkoła w Oudtshoorn

Dnia 1-go sierpnia trzy siostry wyjechały do miejscowości Beaufort West, leżącef pośrodku wielkiej pustyni. Zamieszkały w wynajętym domu, jedno pomieszczenie przeznaczając na klasę szkolną dla europejskich dzieci. W grudniu przeniosły się do własnego konwentu pw. św. Józefa.

1928 *** George – siostry rozpoczęły pracę od udzielania lekcji w szkole. Szkole przyznano wnet prawa państwowe. Działalność sióstr zatoczyła szersze kręgi, gdy wybudowano dom dla sierot i przedszkole oraz udzielano pomocy ambulatoryjnej chorym.

1930 *** Beaufort West – założono drugą placówkę pw. św. Jana (St. John’s convent) Siostry podjęły nauczanie w szkole, uczyły szycia i służyły chorym ze społeczności lokalnej.

afr beaufort

S. Richmundis SAC, Beaufort West 1958

1931 *** Knysna – nad Oceanem Indyjskim. Założono tu szkoły dla tubylczych i białych dzieci.

1934 *** Koelenhof, diecezja Kapstadt – tu siostry nabyły pierwszą własność na ziemi afrykańskiej. Konwent nazwały imieniem św. Wincentego. Zajęły się uczeniem w szkole, szyciem, posługą chorym. Z braku Sióstr musiały tę stację w roku 1953 zlikwidować.

1935 *** Waaikraal – niedaleko Oudtshoorn. Placówka o podobnym charakterze jak pozostałe: praca w szkole, przedszkolu oraz pomoc udzielana chorym i biednym.

afrpldsrbasildis

Sr. Basildis, SAC Waaikraal 1960

Philippi koło Kapstadt – otworzyły siostry tego samego roku dom dla fizycznie niepełnosprawnych dzieci wszystkich ras. Po dwóch latach dom wymagał już znacznej rozbudowy. W roku 1967 – na skutek nowych ustaw państwowych o podziale rasowym – siostry musiały przenieść ten dom na teren neutralny, odległy o ok. 20 km od Pinelands. Tam, z bardzo skromnych i biednych początków, rozwinęła się nowoczesna „wioska dla dzieci”.

afr stjoseph

St. Joseph’s Home

1938 *** St. Joseph’s Sanatorium – rozbudowuje się. Leży w pobliżu Pinelands, koło Kapstadt. Służy ludności europejskiej. W przeciągu lat musiało być znacznie powiększone. Urządzono też przy nim oddział położniczy. Poza tym – rozwija się tam punkt centralny południowo-afrykańskiego okręgu misyjnego.

afr pinel gizelinda

S. Gizelinda SAC, Pinelands, 1977

1955 *** „Pallotti Nursing Home” w George (tj. Dom Opieki). Posesja została darowana zgromadzeniu przez pewną anglikańską damę i wg jej woli ma służyć tubylczym, ułomnym dzieciom oraz starym, chorym ludziom.

afr ambrosia georg

S. Ambrosia SAC, Georg

1968 *** Południowo Afrykański okręg został mianowany samodzielną prowincją z siedzibą w Pinelands.

1970 *** Philippi – przygotowano tam dom dla miejscowych powołań. Dom istnieje pw. „Pallotti House”.

______________

Źródła: „Zarys historii wspólnoty Sióstr Apostolstwa Katolickiego”, autorstwa S. Dominiki Rose, wyd. przez Generalat Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, Rzym 1970/71.

Foto: Archiwa Sióstr Pallotynek

Categories