Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Od 1923 do 2023 roku Bóg zsyłał swe obfite błogosławieństwo na Prowincję Południowoafrykańską

Św. Wincenty Pallotti zaprasza wszystkich wierzących, aby realizowali swoje apostolskie powołanie do miłowania Boga i obdarowywania innych Bożą miłością

20230912 130358 20230912 102758 1

100 lat istnienia z tą siłą i duchem gotowości, które popchnęły siostry z Niemiec do służby w Afryce Południowej. Kluczowymi słowami św. Wincentego Pallottiego były nieskończona chwała Boża i zbawienie dusz, i one jako główny czynnik, skłoniły pierwsze siostry misjonarki do rozpoczęcia apostolstwa, podjęcia pracy misyjnej.

Siostry w Republice Południowej Afryki świętowały ten cudowny moment 12 września 2023 r. we wspólnocie św. Józefa w Montanie, gdzie znajduje się również prowadzony przez nie szpital dla dzieci z chorobami przewlekłymi. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, przełożona prowincji, s. Prabha Varghese, powitała gości krótkim przesłaniem miłości i uznania dla pierwszych sióstr misjonarek, które utworzyły prowincję RPA. Poprosiła następnie przełożoną generalną s. Josephinę D’Souza, aby  zapaliła świecę jako symbol obecności Sióstr i uznania dla ich posługi w tym w kraju, ponieważ były prawdziwymi uczennicami Chrystusa. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem jego Eminencji Arcybiskupa Stephena Breslina, który niedawno został mianowany kardynałem.

20230912 110642  20230912 111723

W swej homilii docenił on obecność i posługę sióstr, ich poświęcenie, owoce ich ciężkiej pracy i entuzjazmu. Siostry zostawiły ślad w życiu tych, którym służyły, dając im nadzieję na zmianę. Odwaga i wiara pierwszych sióstr, ich zaufanie Bogu poprowadziły je do kraju, który wówczas był wrogim środowiskiem z obecnymi nastrojami antykatolickimi i dyskryminacją rasową. Ks. Arcybiskup podkreślił motywację sióstr, które przybyły, aby żyć i szerzyć charyzmat św. Wincentego Pallottiego, wiedząc, że mają misję głoszenia Królestwa Bożego z przekonaniem, że Bóg jest z nimi i towarzyszy im przez cały czas. Były świadome, że nie zostały posłane do bogatych i możnych, ale jak mówi prorok Izajasz, aby rozerwać kajdany zła, uwolnić uciśnionych, dzielić się chlebem z głodnymi i służyć ubogim. Konkretnie czyniły to poprzez opiekę nad chorymi. Na zakończenie powiedział, że jest to istotne dla nas dzisiaj, ponieważ są trzy rzeczy, które musimy mieć, aby nasze zaangażowanie nigdy nie straciło duchowego fundamentu i znaczenia. Po pierwsze, musimy mieć zawsze świadomość naszej małości, wiedząc, że jesteśmy zależni od Boga i możemy przynieść dobre owoce tylko wtedy, gdy Mu ufamy i w Niego wierzymy. Następnie musimy zawsze skupiać się na misji, do której jesteśmy przeznaczeni. Musimy nieustannie odnawiać nasze zaangażowanie, by pamiętać o tej misji i pozostać jej wiernymi. I wreszcie, powinniśmy całkowicie oddać się służbie Kościołowi. Tak jak czyniły to Siostry, ufając woli Bożej i wypełniając charyzmat z apostolską gorliwością swego świętego Założyciela. Szły więc za Jezusem i dawały Mu się poprowadzić, niosąc miłość, harmonię, pokój oraz szacunek dla ludzkiej godności.

Pod koniec Mszy Świętej przełożona prowincjalna s. Prabha wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość, a także tym, którzy dołączyli do transmisji na żywo. Między innymi podziękowała Ks. Arcybiskupowi Brislinowi za jego nieustanne wsparcie i zachętę dla sióstr w kontynuowaniu misji Chrystusa w archidiecezji Kapsztad. Na koniec podziękowała panu Stanleyowi, który przebywa w tym domu pod opieką sióstr od najmłodszych lat, cały czas tu mieszkając i pracując.

Tekst: Katlego Rapelego

20230912 113759  20230911 113144

 

We wdzięcznej pamięci wszystkich, którzy byli i są częścią naszej południowoafrykańskiej misji

Po celebracji Eucharystii odsłonięto tablicę upamiętniającą stulecie, po czym wszyscy zgromadzeni przenieśli się do sali, gdzie w radosnej atmosferze kontynuowano świąteczny program. Chór dziecięcy św. Józefa pięknie wykonał kilka piosenek. W swoim przemówieniu przełożona generalna, s. Josephina D’Souza, spojrzała wstecz na historię prowincji. Przypomniała misjonarki z Niemiec, które pracowały przez te wszystkie lata w szkolnictwie, służbie zdrowia, pomocy socjalnej, duszpasterstwie i opiekując się bezbronnymi. Podziękowała rodzimym siostrom za to, że nie poddawały się i nie zniechęcały, nawet wtedy, gdy trudno było zaakceptować wolę Bożą. Zauważyła, że przyszłość Prowincji Południowoafrykańskiej stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ od 2000 r. wiele misjonarek w podeszłym wieku zaczęło wracać do Niemiec. Podziękowała młodym siostrom z Indii i Tanzanii, które przybyły do RPA poczynając od 2011 r., dzięki czemu w Kapsztadzie mogą istnieć dwie międzynarodowe wspólnoty. Wyraziła wdzięczność Ks. Arcybiskupowi Stephenowi Brislinowi za jego wsparcie dla sióstr w RPA i wszystkich tych, które dziś kontynuują ich misję. Przekazała również błogosławieństwo Papieża Franciszka dla Prowincji Południowoafrykańskiej z okazji jej jubileuszu. Następnie wystąpiła była wychowanka jednego z domów dziecka prowadzonego przez siostry, wspominając czas pobytu u sióstr i wyrażając wdzięczność za to, że siostry ją wychowały, dzięki czemu zyskała wiele możliwości, których inaczej nigdy by nie miała. Następnie podczas posiłku uczestnicy uroczystości mieli wiele okazji do rozmów i poznania innych gości.

Wszystkie zdjęcia (6): S. Adelheid Scheloske

 

W galerii zdjęć można znaleźć więcej zdjęć z uroczystości w St Joseph’s Home, Montana, Cape Town.
Msza Święta, której przewodniczył kardynał desygnowany, arcybiskup Stephen Brislin z Kapsztadu, była transmitowana na YouTube: https://youtube.com/live/yRBjM_4u8_Q.

Categories