Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowy Zarząd Regionalny w Rwandzie

Dnia 17 lutego 2017 r. III Kapituła Regionalna wybrała nową Przełożoną Regionalną wraz z Zarządem::

Sr. Bellancila Mukandahiro – Przełożona Regionalna

Sr. Angeline Kambugu – Wikaria

Sr. Berthilde Uwamariya – Radna

Sr. Marie Cecile Bimenyimana – Radna

Sr. Marta Litawa – Radna
20170218 125307a
Sr. Bellancila Mukandahiro – Przełożona Regionalna
20170218 125209
Nowy Zarząd Regionalny w Rwandzie

0

Categories