Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowy Zarząd Prowincjalny w Polsce

25 marca objął urzędowanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą:

S.M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna

S.M. Magdalena Szymczak SAC, wikaria

S.M. Nikodema Czarnul SAC, radna

S.M. Jolanta Groszczyk SAC, radna

S.M. Blanka Sławińska SAC, radna

Posługa obecnego Zarządu obejmuje trzyletnią kadencję 2021-2024. Siostrze Prowincjalnej i Siostrom Radnym życzymy obfitości Bożych darów i macierzyńskiej opieki NMP Królowej, Patronki Polskiej Prowincji. Niech jubileuszowy rok poświęcony św. Józefowi i Rok Rodziny będą dla Sióstr i dla całej Prowincji okazją do umacniania relacji miłości i zaufania z Chrystusem oraz wzajemnych siostrzanych więzi. We wspólnej modlitwie polecajmy Siostry wstawiennictwu św. Wincentego Pallottiego

Categories

Contact us