Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowy Zarząd Prowincjalny w Polsce

25 marca objął urzędowanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą:

S.M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna

S.M. Magdalena Szymczak SAC, wikaria

S.M. Nikodema Czarnul SAC, radna

S.M. Jolanta Groszczyk SAC, radna

S.M. Blanka Sławińska SAC, radna

1

 

Posługa obecnego Zarządu obejmuje trzyletnią kadencję 2021-2024. Siostrze Prowincjalnej i Siostrom Radnym życzymy obfitości Bożych darów i macierzyńskiej opieki NMP Królowej, Patronki Polskiej Prowincji. Niech jubileuszowy rok poświęcony św. Józefowi i Rok Rodziny będą dla Sióstr i dla całej Prowincji okazją do umacniania relacji miłości i zaufania z Chrystusem oraz wzajemnych siostrzanych więzi. We wspólnej modlitwie polecajmy Siostry wstawiennictwu św. Wincentego Pallottiego

Categories