Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXIKAPITUŁĄ GENERALNĄ – Dziewiąty miesiąc – październik

Logo En

9. NAŚLADOWAĆ JEZUSA – MŁODE WINO, NOWE BUKŁAKI

PATRONKA MIESIĄCA –  Maryjo, Matko nadziei, módl się za nami

Nadzieja zawsze niesie w sobie nowość i zmianę. Maryja, w pokornym i ufnym pełnieniu woli Bożej, była otwarta na nieoczekiwane, niemożliwe, niepojęte. Od Zwiastowania do Wniebowstąpienia wiernie trwała w nadziei. W nadziei, która ma moc z dziewicy uczynić matkę, z rybaków – apostołów, z grzeszników – naśladowców Syna. Czułość i troska Matki nadziei wypraszają wino kamiennym stągwiom a młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Byle tylko jak Ona, żyć naśladowaniem.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, aby całe nasze życie było apostolstwem zmierzającym do ożywiania wiary, rozpalania miłości i umacniania nadziei.

Lectio Divina

„Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu jego Syna” (Rz 8,29).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

„Jeżeli wszyscy chrześcijanie mają obowiązek naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o ileż z większą doskonałością, starannością i gorliwością mamy Go naśladować my, którzy otrzymaliśmy ten dar, że fundamentalną Regułą naszego małego Stowarzyszenia jest właśnie życie Pana naszego Jezusa Chrystusa” (OOCC III, 35-36).

Z Zasad Życia

„Naśladujemy Jezusa, który jako człowiek ukazał swoim życiem, co to znaczy, że Bóg jest Miłością. Łączymy się z Nim w Jego ukrytym życiu, w Jego publicznym działaniu,
w przyjmowaniu cierpień i śmierci być mieć także udział w Jego zmartwychwstaniu” (12).

Zadanie

Propozycja wspólnotowa:

Indywidualna lektura i medytacja dokumentu „Młode wino, nowe bukłaki”. Wspólnotowe dzielenie się lekturą. Próba refleksji. Np. Co jest „dzisiaj” najbardziej aktualnym wezwaniem w naśladowaniu Jezusa dla mnie i mojej wspólnoty, by była twórcza, gotowa na zmianę i uważna na przychodzącego Pana?

Categories