Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXI KAPITUŁĄ GENERALNĄ – Trzeci miesiąc – Kwiecień

Logo PL

3. WIECZERNIK – OBECNOŚĆ

PATRONKA MIESIĄCA Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami

Tam, gdzie jest człowiek, tam rodzą się więzi. Tam, gdzie jest Matka, więzi stają się mocne i wierne. Maryja obecna w Wieczerniku Ognistych języków uczy nas, jak być razem, w jedności. Wieczernik Łamanego Chleba uczy nas komunii. Pallotyński Wieczernik to Maryja, Apostołowie oraz Ty, ja i zawsze Ktoś jeszcze…

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się o jedność chrześcijan. Niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest złączą się w prawdziwej wierze i braterskiej miłości w jednym Kościele.

 

Lectio Divina

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,26-27).

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matka Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1,14).

Z Pism Św. Wincentego Pallottiego

Postanawiam przedstawiać sobie (często to w sobie odnawiać), że w jakimkolwiek będę się znajdował miejscu, będę wraz ze wszystkimi stworzeniami w jerozolimskim Wieczerniku, gdzie Apostołowie otrzymali Ducha Świętego; i jak Apostołowie pozostawali tam
z Najświętszą Maryją, tak będę sobie też wyobrażał, iż jestem tam z moją nade wszystko najukochańszą Matką Maryją i z nade wszystko najbardziej umiłowanym Oblubieńcem Jezusem, którzy − uważam to za pewne − jako moi najosobliwsi Obrońcy sprawią, że spłynie
na mnie i na innych obfitość Ducha Świętego. A jak pragnę, aby ta obfitość Pańskiego Ducha pomnażała się we mnie i we wszystkich stworzeniach, (…), tak ze wszystkimi stworzeniami zostawać pragnę zawsze w tymże Wieczerniku (OOCC X, 86).

Z Zasad Życia

Dla nas jako wspólnoty pallotyńskiej inspirującym wzorem modlitwy jest modlitwa Maryi, która w Wieczerniku wraz z uczniami prosiła o Ducha Świętego (74).

Zadanie

Propozycja dla wspólnoty:

Zaprosić na adorację (wspólne trwanie w ciszy przed Najświętszym Sakramentem) najbliższą wspólnotę sióstr pallotynek (SAC i CSAC), pallotynów, zaprzyjaźnione ze wspólnotą osoby świeckie, członków ZAK. Potem – według możliwości – można podarować sobie braterską obecność.

Categories