Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXI KAPITUŁĄ GENERALNĄ – Szósty miesiąc – lipiec

Logo PL

6. POSŁANNICTWO I MISJA – BRATERSTWO

PATRONKA MIESIĄCA – Maryjo, Matko dobrej rady, módl się za nami

Zwiastowanie rozpoczyna posłannictwo i misję. Od tej pory Maryja nie należy już do siebie. Wszystko w Niej, od początku pełne łaski, teraz zostaje opanowane przez Boga. Maryja, świadoma daru i tajemnicy, które w sobie nosi, wychodzi ku drugiemu, ku innemu. Zawsze otwarta i gotowa, by się dzielić, by dawać, by współuczestniczyć. Świadomość posłannictwa uzdalnia do misji, a misja rozkwita i owocuje, gdy czerpie soki z korzeni posłannictwa. Tajemnica Maryi to zaproszenie do braterstwa.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za niewierzących, aby napełnieni światłem Ducha Świętego, mimo przeszkód i niebezpieczeństw, dostrzegali znaki Bożej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy wierzą i z radością odnaleźli i wyznali wiarę w jedynego, prawdziwego Boga, Ojca wszystkich ludzi i wkroczyli na drogę zbawienia.

 

Lectio Divina

„Kto wierzy we Mnie, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem
i większe od tych uczyni” (J 14, 12).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

„Kto z czystą intencją i usilnie dąży do tego, by coraz bardziej oddać się dziełu Ewangelii, kto ze wzrastającym zapałem łączy kontemplację z życiem czynnym – w tym urzeczywistnia się pełnia życia Chrystusowego” (OOCC III, 40).

Z Zasad Życia

„Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary
i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie” (21).

Zadanie

Propozycja dla wspólnoty:

Spróbować indywidualnie lub wspólnotowo przeczytać encyklikę papieża Franciszka Fratelli tutti. Podzielić się doświadczeniem lektury i podjąć wspólną refleksję nad naszym posłannictwem i naszą misją w kontekście encykliki.

 

Categories