Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXI KAPITUŁĄ GENERALNĄ – Siódmy miesiąc – sierpień

Logo PL

7. ŚWIADECTWO – WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

PATRONKA MIESIĄCA – Maryjo, Gwiazdo nowej ewangelizacji, módl się za nami

Mistyka codzienności. Zachwyca, pociąga, uskrzydla. I czemu tak niemożliwa?

Miriam z Nazaretu – kobieta prostej codzienności. Niewiasta obleczona w słońce – Matka brzemienna Słowem. W Niej wszystko stało się możliwe. Niezmiennie wstawia się za światem, chroni swoje dzieci i wzywa do nawrócenia i modlitwy, do zanurzenia się w łasce, bo Ewangelia najpełniej wybrzmiewa przez to, co proste, zwyczajne, powszednie. Ewangelia życia. Niemożliwa?

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się o nowe powołania, aby nie zabrakło tych, którzy naśladując Jezusa, poświęcą się dziełu ewangelizacji.

 

Lectio Divina

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45).

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

Słuchaj uważnie. Mój Syn powiedział: «Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, pragną być świętymi, albowiem oni będą nasyceni». Bóg obiecał, że ci, którzy łakną i pragną świętości, będą nasyceni. Powtarzam ci: będą nasyceni. Wiedz zatem, duszo zakonna, że Bóg nie zna miary. Miarę ustanawia tylko stworzenie. Dlatego powtarzam ci: niech twój głód będzie wielki, a pragnienie wzrastania w świętości gorące, nie miej wątpliwości: Bóg cię nasyci” (OOCC X, 663-664).

Z Zasad Życia

„Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie” (19).

Zadanie

Propozycja wspólnotowa:

W czasie tego miesiąca zaplanować czas, by podzielić się ze wspólnotą świadectwem – kryzysów wiary, momentów doświadczenia łaski, opowiedzieć historię powołania lub powtórnego nawrócenia. Spróbować dać świadectwo wobec tych, z którymi żyję na co dzień
i usłyszeć ich osobistą historię zbawienia. Aby Słowo „biegło” i było głoszone, a autentyczne braterstwo stawało się kulturą życia.

Categories