Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

NOWENNA PRZED XXI KAPITUŁĄ GENERALNĄ – Piąty miesiąc – czerwiec

Logo En

5. WSPÓLNOTA UCZNIÓW JEZUSA – KOMUNIA

PATRONKA MIESIĄCA –   Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami

Jedność w różnorodności – natura, dar i zadanie wspólnoty Kościoła. Jak być, żyć razem, wspólnie, jeden z i jeden dla drugiego? Potrzeba Maryjnego zawierzenia i otwartości na to, co nowe, inne, nie znane. Kościół potrzebuje odkrywania jej macierzyńskiego serca, które bije dla jedności.

INTENCJA MIESIĄCA

Módlmy się za papieża i wszystkie stany Kościoła, aby dobry Bóg zachował ich w zdrowiu, bezpieczeństwie i wiernej służbie Ewangelii.

Lectio Divina

„Wy również niby żywe kamienie, jesteście budowani jako żywa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo (…). Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2, 5.9)

Z Pism św. Wincentego Pallottiego

„Rozum bowiem i doświadczenie wykazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy w pojedynkę, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe, i że nawet najszlachetniejsze wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu w dziedzinie moralnej i religijnej, o ile nie są zespolone
i skierowane do wspólnego celu” (OOCC IV, 122).

Z Zasad Życia

„Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów
i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna misja, zlecona przez św. Wincentego Pallottiego (91).

Zadanie

Propozycja dla wspólnoty:

Spróbować na nowo zatroszczyć się o czas wspólnotowej rekreacji. Znaleźć zupełnie inny, niepraktykowany wcześniej, sposób swobodnego bycia razem. Spędzić ten czas na poznaniu siebie nawzajem, dać sobie czas. Może warto zaproponować przygotowanie takiej rekreacji najmłodszej członkini wspólnoty?

Categories