Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nowa Generalna Prokuratorka Misyjna od 2017 r.

20170408 153026

S. Mary McNulty, SAC – doświadczona irlandzka misjonarka w Tanzanii, długoletnia Przełożona Prowincjalna Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej, została mianowana Generalną Prokuratorką Misyjną naszego Zgromadzenia. Siostra Mary jest jednocześnie Przewodniczącą nowo wybranej Komisji Misyjnej przy Zarządzie Generalnym, w skład której wchodzą: S. Honorata Lyimo – Radna Generalna, S. Ingrid Schuler i S. Bożena Olszewska. Siostrze Mary i całej Komisji życzymy, aby w twórczy sposób głosiły Dobrą Nowinę i upowszechniały ducha misyjnego we wszystkich zakątkach świata.

0

Categories