Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nic nie może oderwać was od Boga

Pallotti 1

„W życiu swym postępujcie w ten sposób, aby żadna zgoła rzecz nie mogła was od Boga oderwać tak, że gdy obarczeni jesteście pracami, ubóstwem, udręczeniem i w jakimkolwiek znajdujecie się stanie, wzbudzajcie dobrą intencję, składając wszystko w ręce Boga. A potem, ożywieni heroiczną wiarą, miłością i żalem z powodu swych win, mówcie: W Tobie, Panie, pokładam nadzieję — nadzieje me nie będą próżne.” (WP III, 97-98)

_______________

Pisma Pallottiego – zalecenia Założyciela

Rys. S. Julitta Gołębiowska SAC; collage s. Miriam Studzińska SAC

0

Categories